Հոկտեմբերի 26-30

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ
խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2):

Գրել այս 2 նյութի

.ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում)

.նշել թե քանի քիմիական տարրից են կազմված,մոլեկուլը կազմող տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները [Ar-ները]

.նյութում տարրերի զանգվածների հարաբերությունը.

.հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr)

.մոլեկուլում` ատոմների միջեւ առկա քիմիական կապի տեսակը

.մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները

.զանգվածային բաժինները.( w) 

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

.մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

Հոկտեմբերի 26-30

Տնային առաջադրանք 1

Պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման.  Օքսիդներ

Առանձնացրու օքսիդները, ընտրիր մի օքսիդ և պատրաստիր տեղեկություն նրա մասին:

1) BaO,  Fe3O4,  Al(OH)3
2) Na2O,  CaCO3,  Al2O3
3) CaO,  NH4NO3,  BaO2
4) KMnO4,  Ca(NO3)2,  KClO3 , CO

5)H2O, H2O2, H2SO4 , C02

Տեսադաս 1

Թեստ

Նոր թեմա

Օքսիդացման աստիճան

Տարրերի նշան­ ների վերեւում դրված լիցքերը պայմանական են: Այդ պայմանական լիցքն անվանել են օքսիդացման աստիճան:
Օքսիդացման աստիճանի արժեքը որոշվում է այն էլեկտրոնների թվով, որոնք տվյալ տարրի ատո­ մից տեղաշարժվել են դեպի մյուս տարրի ատոմը:
Միացություններում օքսիդացման աստիճան­ների արժեքների գումարը հավասար է զրոյի: Դա հնարավորություն է տալիս հաշվել մի քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը, եթե հայտնի են տվյալ միացությունում մյուս քիմիական տարրերի օքսիդացման աստիճանները: Այսպես, եթե պա­ հանջվում է որոշել թթվածնի օքսիդացման աստիճանը H2O ապա կազ­մում են հետեւյալ հավասարումը.
(+ 1) . 2 + x = 0,
2+x=0

x=-2

Օքսիդացման աստիճանը նշանակվում է արաբական թվանշանով, դրվում է քիմիական նշանի վերևում, ընդ որում սկզբից գրվում է նշանը (+ կամ –), ապա՝ լիցքի թվային արժեքը:

Օքսիդացման աստիճանը, ինչպես և վալենտականությունը կարող են լինել հաստատուն և փոփոխական:Փոփոխական օքսիդացման աստիճանները միացություններում որոշվում են ըստ բանաձևի:
Տարրերի օքսիդացման աստիճանները որոշելիս անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ սկզբունքները.
1Պարզ նյութերի մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները միշտ հավասար են 0-ի: ՕրինակH02,O02,Cl02,Zn0

2.Ոչ մետաղների հետ առաջացրած միացություններում ջրածնի օքսիդացման աստիճանը հիմնականում +1 է, ակտիվ մետաղների հետ առաջացրած միացություններում` հիդրիդներում  −1 է: 

3Թթվածինը միացություններում հիմնականում դրսևորում է –2-ի հավասար օքսիդացման աստիճան, պերօքսիդներում` –1: 

4. I,II,III  խմբերի մետաղների օքսիդացման աստիճանները հավասար են խմբերի համարներին, բացառությամբ Iխմբի երկրորդական ենթախմբի:

 5Միացություններում բոլոր ատոմների գումարային լիցքը հավասար է զրոյի:

Տեսադաս https://youtu.be/x4wjfOexrsA

Հոկտեմբեր 19-23

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ       |    Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

2.

3.Հաշվել NO2 -ում

տարրերի զանգվածների հարաբերությունը. [ Ar ( m ):Ar (n) ]

հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr) օրինակ [Mr (AmBn) = m • Ar (A) + ո • Ar (B)]

զանգվածային բաժինները.( w)

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

և մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

[m0= ]

4.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է քիմիական կապն իոնային.
1) Cl2, 2) CO2, 3) NH3, 4) KCl:

5.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է առկա կովալենտային կապ.
1) HJ,
2)Fe2O3
3) H2O2, 4) KCl

6.Յոդի մոլեկուլում` ատոմների միջեւ, ինչպիսի՞ կապ է առկա.
1) կովալենտ բեւեռային,
2) կովալենտ ոչբեւեռային,
3) մետաղական, 4) իոնային:

Նոր թեմա

Հոկտեմբեր 19-23

Դաս 1

Տնային 1

Պատրաստվել բանավոր քննարկման

Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Տնային 2

Դիտել վիդեոնյութը,թարգմանել, փորձել շարադրել միտքը մի քանի նախադասությամբ։

Տեսադաս 1

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
 1. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
 2. 3.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:
 1. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:
 2. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
  համար: Նոր թեմա

Անհատական աշխատաժամանակ :Հոկտեմբեր 19-30

Իրականացվող նախագծեր

Բնագիտություն

Նախագիծ
Քիմիա

Նախագիծ

Անհատական աշխատաժամանակ

ԵրկուշաբթիԵրեքշաբթիՉորեքշաբթիՀինգշաբթիՈւրբաթ
6-48-58-88-76-78-18-88-46-68-18-38-56-78-36-46-68-78-4

Երեքշաբթի ,հինգշաբթի ,ուրբաթ .աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում:

Քիմիա 4*

Լրացուցիչ աշխատանք.

Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե

 1. Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր.

HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4

Դասարանական 

1*Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

2*Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

3*Ստորեւ թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը
բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

4*Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KCl, Fe(OH)2

5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 27

գ)Ar(… ) = 65

բ)Ar(… ) = 32

6.Հաշվել ,հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները և քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում:HBr, SO2, CO2 :

Հոկտեմբեր 12-16

Տնային առաջադրանք 1

1* Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) Fe+S=FeS

բ) CaCO3=CaO+CO2

գ)2 Fe+О2= 2 FeO

դ) 2 H2O2 = 2 H2O+O2

ե)Ba0+CO2=BaCO3

զ)Al(OH)3=Al2O3 +H2O

2* Սովորի՛ր տարրի քիմիական նշանը և անվանումը

Na— նատրիում

Ca— կալցիում

Mg— մագնեզիում

Fe — երկաթ

C— ածխածին

O— թթվածին

H— ջրածին

S — ծծումբ

3* Պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման.

Դասարանական 1

ՆՈՐ ԹԵՄԱ

http://online.fliphtml5.com/fumf/pvhu/#p=13 Հարց

Թվարկել հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են և՛երկաթին և՛կերակրի աղին

1․գույն 2.Համ

3.Ագրեգատային վիճակ

4. Լուծելիություն

Տնային 2

Բանավոր քննարկումhttp://online.fliphtml5.com/fumf/pvhu/#p=13

Դասարանական 2

Նոր թեմա
http://online.fliphtml5.com/fumf/pvhu/#p=15
Պատասխանել հարցերին

1Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Հոկտեմբեր 5-8

Տնային (ավարտել դասարանական աշխատանքը)

Լրացուցիչ աշխատանք.

Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե

 1. Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր.

HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4

Դասարանական

1*Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

2*Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

3*Ստորեւ թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը
բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

4*Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KCl, Fe(OH)2

5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 27

գ)Ar(… ) = 65

բ)Ar(… ) = 32

6.Հաշվել ,հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները և քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում:HBr, SO2, CO2 :

Քիմիա 3*

Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

2.Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն …………………., բնորոշ ……………………, ու օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդներըկարելիէբաժանելթորումով. ա) սպիրտ եւ ջուր
  բ) կավիճ եւ ջուր
 2. Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.ա)Ar(…) = 55 գ)Ar(… ) = 64 բ)Ar(… ) = 14 դ)Ar(… ) = 39
 3. Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 35,5 է: Ո՞ր տարրն է այդ.ա. ածխածին, բ. ջրածինգ. քլոր դ. ազոտ:
 4. Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.ա) N2O3 բ) CaF2 գ) NaOH