Քիմիա 25.02-01.03

Խնդիր 1
Հաշվեք, թե որքա՞ն ալյումին է պարունակում 590 տ ալյումինի օքսիդը:

Խնդիր 2

Պղնձի (II) օքսիդի որքա՞ն զանգվածում է  պարունակվում 5 տ պղինձ:

Լրացրե´ք բաց թողնված քիմիական նշանները.
ա) Ar(…) = 1 գ) Ar(… ) = 12
բ) Ar(… ) = 16 դ) Ar(… ) = 14
2. Հաշվե´ք ածխաթթու գազի (CO2),ծծմբային
գազի (SO2), ջրի (H2O) և ազոտի (II) օքսիդի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգվածներ(Mr):
3. Ընտրե´ք ճիշտ պատասխանը:
CH4-ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է`
ա) 16 գ) 24
բ) 20 դ) 28

4. Հաշվե´ք տրված բարդ նյութերում քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները:
HNO3, NaOH, CO2, K2S, CuO, BaSO4, HCl, MgCO3, AgCl

5. Հաշվի առնելով տարրերի օքսիդացման աստիճանները՝ ավարտե՛ք ռեակցիաների
հավասարումները.
Ca + O2  …….
Na + Cl2  …….
Cu + O2  …….
Al + S  …….
Al + Cl2  …….
Li + O2  …….
Zn + Cl2  …….
H2+ O2  …….

6.Հավասարեցնել  քիմիական ռեակցիան,նշել օքսիդիչը և վերականգնիչը:

HCl+MnO2=MnCl2+Cl2+H2O

Փետրվարի 25-ից մարտի 1

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել.

ԴԱՍ 1 ․Բջիջ: Բջջի քիմիական բաղադրությունը

ԴԱՍ 2․Բջջի կառուցվածքը

Լրացնել աղյուսակը․

31420B79-4E59-4E4B-A02F-08BD3E1D62BA.png

Պատասխանել հարցերին․Ո՞րն է աշխատանքի միավորի: Ո՞ր դեպքերում աշխատանք չի կատարվում:

Դասարանական աշխատանք

1BE169E5-BC05-4B21-885C-BEE2965B1CC1

 

A5A0F1C6-F693-4FD6-A365-98A28BA90A51

Դաս 1 Հյուսվածքներ

 

Փետրվարի 18-22

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել.Դաս 1  Կայծակ  ․Էջ 67-68

Դաս 2 Հաստատուն մագնիսներ էջ69-70    

Թարգմանել և ՍՈՎՈՐԵԼ․

Դասարանական աշխատանք․

803BB6B6-7217-4406-83C2-00ECC7C3778B

 

 

2E8C6FA3-6E74-41C4-9D7D-C559FE22F25F.jpeg 

ԴԱՍ 1 ․Բջիջ: Բջջի քիմիական բաղադրությունը

ԴԱՍ 2․Բջջի կառուցվածքը

Փետրվարի 11-15

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել․Դաս 1   Էլեկտրական հոսանք․Էջ 64-65,Դաս 2  Կայծակ  ․Էջ 67-68

Լուծել խնդիրները ․

1.Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250 մ՝ ունենալով 5մ/վ արագություն:

 2.Էլեկտրաքարշը շարժվում է 90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ նա կնցնի 40վ-ում:

3.Պատասխանել հարցին.

E371E206-3C00-4DA2-A4A9-CAB914EA288A

Դասարանական աշխատանք

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներերը.

ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի

2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի  զանգվածը՝

ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում

3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը  կոչվում է՝

ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում

4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմինները էլեկտրականանում են, նրան ձեռք  են բերում՝

ա) միևնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր

5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝

ա) պառկելը

բ) կանգնելը

գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը

6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝

ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

Լրացրե՛ք նախադասությունները:

1. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է …

2. Ջերմաստիճանը  չափում են …..

3. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի…..

4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում  է կովում …..

5. Էլեկտրական հոսանքը    դա..

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

1. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ  վիճակի։

2. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։

3. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշման

մեծությունից։

14514378-2D3B-4ED8-A249-2E2A090573BC

 

 

 

 

 

Դաս1 Հաստատուն մագնիսներ էջ69-70