Քիմիա 25.02-01.03

Խնդիր 1
Հաշվեք, թե որքա՞ն ալյումին է պարունակում 590 տ ալյումինի օքսիդը:

Խնդիր 2

Պղնձի (II) օքսիդի որքա՞ն զանգվածում է  պարունակվում 5 տ պղինձ:

Լրացրե´ք բաց թողնված քիմիական նշանները.
ա) Ar(…) = 1 գ) Ar(… ) = 12
բ) Ar(… ) = 16 դ) Ar(… ) = 14
2. Հաշվե´ք ածխաթթու գազի (CO2),ծծմբային
գազի (SO2), ջրի (H2O) և ազոտի (II) օքսիդի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգվածներ(Mr):
3. Ընտրե´ք ճիշտ պատասխանը:
CH4-ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է`
ա) 16 գ) 24
բ) 20 դ) 28

4. Հաշվե´ք տրված բարդ նյութերում քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները:
HNO3, NaOH, CO2, K2S, CuO, BaSO4, HCl, MgCO3, AgCl

5. Հաշվի առնելով տարրերի օքսիդացման աստիճանները՝ ավարտե՛ք ռեակցիաների
հավասարումները.
Ca + O2  …….
Na + Cl2  …….
Cu + O2  …….
Al + S  …….
Al + Cl2  …….
Li + O2  …….
Zn + Cl2  …….
H2+ O2  …….

6.Հավասարեցնել  քիմիական ռեակցիան,նշել օքսիդիչը և վերականգնիչը:

HCl+MnO2=MnCl2+Cl2+H2O

Փետրվարի 25-ից մարտի 1

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել.գ
ԴԱՍ 2․Բջջի կառուցվածքը

Լրացնել աղյուսակը․

31420B79-4E59-4E4B-A02F-08BD3E1D62BA.png

Պատասխանել հարցերին․Ո՞րն է աշխատանքի միավորի: Ո՞ր դեպքերում աշխատանք չի կատարվում:

Դասարանական աշխատանք

1BE169E5-BC05-4B21-885C-BEE2965B1CC1

 

A5A0F1C6-F693-4FD6-A365-98A28BA90A51

Դաս 1 Հյուսվածքներ

 Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել, որ տվյալ նյութը թթու է։
*Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները:
*Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
*Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:
* Առանձնացրե՛ք ֆիզիկական եւ քիմիական երեւույթ­ ները, որոնք տեղի են ունենում շաքարն այրելիս.
ա) շաքարի հալվելը,
բ) հալույթի եռալը,
գ) հալույթի գոլորշացումը,
դ) մնացորդի սեւանալը,
ե) չոր մնացորդի փոխակերպումը ածխաթթու գազի
եւ ջրի։
*Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:
*Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում շարժումները։
*Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները. CaO, MgSO4, NaCl, HNO3, KOH, H2SO4, Na2SO4։
Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
*Շփումը մեծացնելու եւ փոքրացնելու ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի։
*Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:
1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի
2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում
3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝
ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում
4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
ա) միեւնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր
5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
ա) պառկելը
բ) կանգնելը
գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը
6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝
ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
Լրացրե՛ք նախադասությունները:
1. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա … :
2. Ջերմաստիճանը չափում են … ։
3. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է … : 4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է … ։ 5. Էլեկտրական հոսանքը … շարժումն է։
Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
1. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։
2. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։
3. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշման
մեծությունից։
4. Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի
մարտկոցներով։

Փետրվարի 18-22

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել.Դաս 1  Կայծակ  ․Էջ 67-68

Դաս 2 Հաստատուն մագնիսներ էջ69-70    

Թարգմանել և ՍՈՎՈՐԵԼ․

Դասարանական աշխատանք․

803BB6B6-7217-4406-83C2-00ECC7C3778B

 

 

2E8C6FA3-6E74-41C4-9D7D-C559FE22F25F.jpeg 

ԴԱՍ 1 ․Բջիջ: Բջջի քիմիական բաղադրությունը

ԴԱՍ 2․Բջջի կառուցվածքը

Փետրվարի 11-15

Տնային առաջադրանք․

Սովորել պատմել․Դաս 1   Էլեկտրական հոսանք․Էջ 64-65,Դաս 2  Կայծակ  ․Էջ 67-68

Լուծել խնդիրները ․

1.Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250 մ՝ ունենալով 5մ/վ արագություն:

 2.Էլեկտրաքարշը շարժվում է 90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ նա կնցնի 40վ-ում:

3.Պատասխանել հարցին.

E371E206-3C00-4DA2-A4A9-CAB914EA288A

Դասարանական աշխատանք

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներերը.

ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի

2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի  զանգվածը՝

ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում

3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը  կոչվում է՝

ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում

4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմինները էլեկտրականանում են, նրան ձեռք  են բերում՝

ա) միևնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր

5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝

ա) պառկելը

բ) կանգնելը

գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը

6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝

ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունը

Լրացրե՛ք նախադասությունները:

1. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է …

2. Ջերմաստիճանը  չափում են …..

3. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի…..

4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում  է կովում …..

5. Էլեկտրական հոսանքը    դա..

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

1. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ  վիճակի։

2. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։

3. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշման

մեծությունից։

14514378-2D3B-4ED8-A249-2E2A090573BC

 

 

 

 

 

Դաս1 Հաստատուն մագնիսներ էջ69-70

 

Նախագծային ստուգատեսային ճամբարի ամփոփում

Ամփոփում եմ նախագծային ստուգատեսային ճամբարը ,այն ինձ համար նոր ու բավականին  հետաքրքիր ընթացք ունեցավ։Սկզբում մի փոքր բարդ էր, փորձում էի հասկանալ  ճամբարի էությունը։Իրականացրեցի գրեթե բոլոր պլանավորած նախագծերը։Ճամբարականներս 6-5  դասարանի սովորողներն էին։

Համեղ և օգտակար

 

Տրամաբանական խնդիրներ    

Բնագետ ճամբարականների օրերը Միջին դպրոցում

Մարզական ստուգատես

Գինի  

Համատեղ նախագիծ՝ այցելություն Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական մանկավարժական համալսարան

 

ՓԵտրվարի 4- ից 8-ը

Տնային առաջադրանք․

Պատասխանել հարցին և վերհիշել․Ո՞ր նյութերն  են կոչվում  հիմքերը։

Լուծել խնդիրները․

Խնդիր 1.

Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի նավը 4 ժամում, եթե ընթանա 70 կմ/ժ արագությամբ:

Խնդիր 2․

Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երևանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջև  օդային հեռավորությունը 2400 կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 200 կմ/ժ է։

Խնդիր 3․

Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.

1) դուռը հրելիս, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս, 3) քայլելիս:

Դասարանական աշխատանք․

47FB5EB0-B623-4ED5-B3CE-BBF2C3EDE750.png

F119C8B3-5691-4196-B28B-F252B6F9641C

 

 

Դաս 1   Էլեկտրական հոսանք․Էջ 64-65

Դաս 2  Կայծակ  ․Էջ 67-68