Սեպտեմբեր 2-6

ԴԱՍ  .1

1Նախագծային աշխատանք.

 

Բնագիտության դասագիրքը՝ այստեղ  

2.Բնագիտության գրքից ուսումնասիրի՛ր թեման .

Ֆիզիկական եւ քիմիական երեւույթներ.

Տնային առաջադրանք.

Ավարտել նախագիծը:

Պատրաստ լինել դասի բանավոր քննարկմանը:

Տանը կատարել բնագիտական փորձ ,պատմել փորձի ընթացքի,տեղի ունեցող ֆիզիկական կամ քիմիական երևույթի մասին:

Դաս 2.

Քիմիական ռեակցիաներ: Դրանց ընթանալու պայմանները:

Դասարանական աշխատանք.

Առաջին

1.Ֆիզիկական երեւույթների ընթացքում……:
2.Ի՞նչպիսի լուսային երեւույթներ գիտես:
3.Քիմիական երեւույթներն անվանվում են նաեւ…:
4.Ի՞նչ գիտես Ֆիզիկական երեւույթ, քիմիական երեւույթ, քիմիական ռեակցիա, քիմիական փոխազդեցություն, լուսային երեւույթ, ձայնային երեւույթ, մագնիսական երեւույթ հասկացությունների մասին:
FE53D67D-3379-4CC2-976E-A0A5445997DC

 

Դասարանական աշխատանք

երկրորդ

1.Քիմիական ռեակցիաներն ուղեկցվում են ……………:

2.Քիմիական  ռեակցիաները դրանք …………են, որոնց ընթացքում տրված նյութերից ……………: