Դեկտեմբեր 2-6

Բանավոր քննարկում

Քիմիական տարրերի նշանները

1.Տրված են հանքանյութերի եւ ապարների նմուշներ՝ գրանիտ, կվարց, ավազ, կավ, կերակրի աղ, փայլար, դաշտային սպաթ, կրաքար:

Առաջադրանք
Առանձնացրե՛ք եւ առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, իսկ երկրորդում՝ բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը բաժանե՛ք մետաղների եւ ոչմետաղների:

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:
Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են
մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Նախագիծ.

Դեկտեմբեր 2-6

Տնային 1

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը

D36F8FF5-5839-49F9-83B0-3A2CC6ABCDCA

 

2.     72 կմ/ժ ,54  կմ/ժ     արագությունը ներկայացրե՛ք մ/վ միավորով:

3.Բանավոր քննարկում

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում     

Դասարանական 1.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Հարցեր.

1.Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։
2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։

3.Մեխանիկական աշխա­տանքն ………:

4.   Աշխատանքի միավորը դա……………:

5.Ին՞չ է էներգիան:

Դասարանական 2
 Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր      

Հարցեր

1.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։
3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։
4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­
գիայի օգտագործման օրինակներ։
6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։

 

Տնային 2

Սովորել պատմել.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Թարգմանել և տեղադրել բլոգում:

 

 

 

Նոյեմբեր 25-29

ՏՆԱՅԻՆ 1

Պատրաստել վիդեոնյութ հետևյալ թեմաներից մեկով`

.Երկրի ձգողությունը
.Ծանրության ուժ
.Տիեզերական ձգողություն
. Իսահակ Նյուտոնն

Դասի ընթացքում յուրաքանչյուրը ներկայացնելու է իր ուսումնասիրությունը։
Ուրախ կլինեմ, եթե որոշ սովորողներ պատրաստեն նաև տեսասահիկներ (պրեզենտացիա), պաստառներ…

Լավագույն աշխատանքները խրախուսվելու են:

Բանավոր քննարկում.

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ    

Դասարանական 1

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում   

Հարցեր.

https://docs.google.com/forms/d/1Ohe1bMwW0vyWkqV6ZdWz9mugMokJaV_T4R9_KgSiqes/edit

1A045CCE-9319-4F52-9115-A4A67ABEB740.jpeg

Նոյեմբերի 25-29

1….Բնութագրել  հետևյալ     Mn,O,S  տարրի  ատոմը   ըստ  հետևյալ  սխեմայի՝ 

Ват

1.  քիմիական  տարրի  նշանը`…
2. կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը…
3.  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)
4. պարբերության  համարը Продолжить чтение «Նոյեմբերի 25-29»