Դեկտեմբեր 2-6

Բանավոր քննարկում

Քիմիական տարրերի նշանները

1.Տրված են հանքանյութերի եւ ապարների նմուշներ՝ գրանիտ, կվարց, ավազ, կավ, կերակրի աղ, փայլար, դաշտային սպաթ, կրաքար:

Առաջադրանք
Առանձնացրե՛ք եւ առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, իսկ երկրորդում՝ բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը բաժանե՛ք մետաղների եւ ոչմետաղների:

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:
Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են
մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Նախագիծ.

Դեկտեմբեր 2-6

Տնային 1

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը

D36F8FF5-5839-49F9-83B0-3A2CC6ABCDCA

 

2.     72 կմ/ժ ,54  կմ/ժ     արագությունը ներկայացրե՛ք մ/վ միավորով:

3.Բանավոր քննարկում

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում     

Դասարանական 1.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Հարցեր.

1.Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։
2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։

3.Մեխանիկական աշխա­տանքն ………:

4.   Աշխատանքի միավորը դա……………:

5.Ին՞չ է էներգիան:

Դասարանական 2
 Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր      

Հարցեր

1.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։
3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։
4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­
գիայի օգտագործման օրինակներ։
6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։

 

Տնային 2

Սովորել պատմել.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Թարգմանել և տեղադրել բլոգում:

 

 

 

Նոյեմբեր 25-29

ՏՆԱՅԻՆ 1

Պատրաստել վիդեոնյութ հետևյալ թեմաներից մեկով`

.Երկրի ձգողությունը
.Ծանրության ուժ
.Տիեզերական ձգողություն
. Իսահակ Նյուտոնն

Դասի ընթացքում յուրաքանչյուրը ներկայացնելու է իր ուսումնասիրությունը։
Ուրախ կլինեմ, եթե որոշ սովորողներ պատրաստեն նաև տեսասահիկներ (պրեզենտացիա), պաստառներ…

Լավագույն աշխատանքները խրախուսվելու են:

Բանավոր քննարկում.

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ    

Դասարանական 1

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում   

Հարցեր.

https://docs.google.com/forms/d/1Ohe1bMwW0vyWkqV6ZdWz9mugMokJaV_T4R9_KgSiqes/edit

1A045CCE-9319-4F52-9115-A4A67ABEB740.jpeg

Նոյեմբերի 25-29

1….Բնութագրել  հետևյալ     Mn,O,S  տարրի  ատոմը   ըստ  հետևյալ  սխեմայի՝ 

Ват

1.  քիմիական  տարրի  նշանը`…
2. կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը…
3.  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)
4. պարբերության  համարը Продолжить чтение «Նոյեմբերի 25-29»

Նոյեմբերի 18-22

Տնային

1*Պատկերացրե՛ք, որ ձեր ձեռքին կախարդական փայտիկ է, եւ դուք փոխարկում եք ա) քարը` ավազի, բ) թթվածինը` օզոնի, գ) սառույցը` գոլորշու: Ո՞ր դեպքում եք
դուք քիմիական փոխարկում կատարել:
2* Հետեւյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` ջուր, օզոն, պղինձ, թթվածին, ազոտ:
3* Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. «Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով …………………… որոշակի տեսակ է»:
4*Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.
ա) ջուրը կազմված է ջրածնի եւ թթվածնի ատոմներից,
բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,
գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի եւ թթվածնի ատոմներից, դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,
ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի եւ ջրածնի ատոմներից:

1A73D9C1-6110-45D8-ABDE-8088D196F2939CECEF5B-F111-4736-95D3-A8DCF1E1F063

Դասարանական

1 դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe

               Պարզ  նյութեր     Բարդ  նյութեր

 

2.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է պղնձի օքսիդ եւ ջուր: Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Քիմիական տարրերի նշանները

Նոյեմբերի 18-22

 

Խնդիր.

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:

2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

3.   Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները։

K2SO4,H2CO3,СaO,NaOH,Na2O, HNO3,NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

Դասարանական 1*

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
2. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
3. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
4. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգա-
կանության ուժ:
5. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Երկրի ձգողությունը։ Ծանրության ուժ եւ մարմի կշիռ

Տնային

Պատրաստվել բանավոր

քննարկման

Երկրի ձգողությունը։ Ծանրության ուժ եւ մարմի կշիռ

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ

Դասարանական 2

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում

A690FC6F-8146-4397-8CE7-51AE4BA6A21F