Ատոմ, մոլեկուլ, բարդ ու պարզ նյութեր

➖Ատոմները նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկներն են:

Մոլեկուլ կազմված երկու կամ ավելի ատամներից:

➖Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով օժտված ատոմների որոշակի տեսակ է:

➖Քիմիական տարրերի ատոմները տարբեր ձեւերով միանում են` առաջացնելով նյութեր: ➖Նյութերը լինում են պարզ եւ բարդ:


➖Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից:O2, S , Cu, H2:

➖Բարդ նյութերը կազմված են տարբեր քիմիական տարրերի ատոմներից:H2O, CuO, SO2:

➖Բարդ նյութերն անվանվում են նաեւ քիմիական միացություններ: