Ծանրության ուժը 

Նախագծի մասնակիցներ` 6 -րդ

դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝ Դեկտեմբեր

Նպատակը ՝ Ծանրության ուժի որոշում

Ընթացքը՝

Ուժաչափի օգնությամբ որոշել չորսուի վրա ազդող ծանրության ուժը։

  1. Սեղանի եզրից չորսուն զգուշությամբ այնպե՛ս հրեք, որ այն ընկնի սեղանից։ 3. Չափել սեղանի բարձրությունը, որը հավասար է չորսուի անցած ճանա­
    պարհին։
  2. Օգտվելով A = F · S բանաձեւից՝ հաշվել , թե ինչ աշխատանք է կատարել
    ծանրության ուժը։ Արդյունք՝

Կերակրի սդայի որակական անալիզ

Նախագծի մասնակիցներ` 7 -8

դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝ շուրջտարյա

Նպատակը ՝Կերակրի սոդայի որակական անալիզ

Ընթացքը ՝Սովորողները փորձում են որոշել ,խոհանոցում շատ կիրառական կերակրի սոդայի որակը:Փորձում են հասկանալ կերակրի սոդան թարմ է :Պիտանլիության ժամկետ մեջ է ,թ՞ե ոչ:Քանի որ կենցաղում կիրառելիս այն պետք է շատ թարմ լինի:Այդ նպատակով իրականացնեւմ ենք մի քանի պարզագույն փորձեր հասկանալու համար սոդայի որակը:

Փորձ 1.կերակրի սոդային ավելացնել քացախաթթու:Եթե տեղի ունեցավ բուռն ռեակցիա .ապա սոդան թարմ է:(ստացված լուծույթը օգտագործել մետաղական մակերես մաքրելու համար)

Փորձ 2.սոդան լուծել տաք ջրի մեջ. 1:1 հարաբերությամբ լուծույթին ավելացնել քացախաթթու:Պետք է նկատվի փրփրագոյացման ռեացիա:Եթե տեղի ունեցավ փրփրագոյացման ՝ ապա սոդան գտնվում է ակտիվ վիճակում: 

Փորձ 3. լուծելիության հետազոտում.Թարմ սոդան պետք է լուծվի ջրում շատ արագ ու առաջացնի թափանցիկ լուծույթ:Այդ նպատաով վերցնել 1թեյի գդալ սոդան լուծել 250 մլ ջրում:Պետք առաջանա թափանցիկ լուծույթ:

Արդյունքները.Փորձը տեսագրել և տեղադրել բլոգում: