Անհատական աշխատաժամանակ.դեկտեմբերի 27_30

Դեկտեմբերի 27

09:00-12:00

 • Ուսումնական առաջին շրջանի հաշվետվության պատրաստում,
 • Հունվարյան ճամբարի նախագծերի ամբողջացում: 

12:00-12:30` ընդմիջում,

13:00-14:00` Ձմեռային ազգարգական փառատոնի առցանց հավաք,

14:00-15:00`  առցանց հավաք Միջին դպրոցի խմբով: 
Դեկտեմբերի 28 

10:00-12:00` դասասենյակի մաքրման աշխատանքներ ,12:00-12:30- ընդմիջում

,12:30-14:00- նախագծային մշակումներ, ամփոփումներ,

14:00՝ Մանկավարժական հավաք Քոլեջում, դասավանդողների ճամբարային Ամանոր : 

Ամփոփում

2021-2020 ուս. տարում իրականացվել է հետևյալ նախագծերը բնագիտությու և քիմիա առարկայից.

Վաղաշենում

Մարմինների փոխազդեցություն

Բնագիտական ամանորյա խնդիրներ

Սեղանի մակերեւույթով գլորվող գնդիկի արագության որոշումը  

Կերակրի սոդայի որակական անալիզ

Շրջակա միջավայրի խնամք 

Նախագծային աշխատանք

Ճանաչում ենք բույսեր

Մի քանի սովորողների ամփոփումը այստեղ՝

Սամվել Մխիթարյան

Միքայել Հովհաննիսյան

Տիգրան Բաբայանը

Մեղրի որակական անալիզ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը`  հունվար

Նպատակ՝    Գիտելիքներ մեղրի մասին

Անցկացման ընթացքը՝ Սովորողների հետ ուսումնասիրել հետևյալ թեմաները՝

Մեղրի կիրառման պատմություն

Մարդու օրգանիզմի վրա մեղրի թողած ազդեցությունների քննարկում

Մեղրի քիմիական կազմը

Մեղրի որակական և քանակական անալիզ

Նպատակ`Սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ նշված թեմաներով և փորձում են պարզագույն մեթոներով որոշել մեղրի որակը։

Ամփոփում՝

Որպես նախագծային աշխատանքի ամփոփում սովորողները կներկայացնեն 6 փորձեր, որոնց միջոցով կորոշենք մեղրի որակը.


Սենյակային բույսերի խնամք 

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ

Նպատակ՝ Սենյակային բույսերի խնամք

Խնդրիներ՝ 

 • Ձեռք բերել հմտություններ կանաչ բույսերի խնամքի, պահպանման և բազմացման վերաբերյալ
 • Միջին դպրոցի բույսերի ամենօրյա խնամք

Նախագծի ընթացքը՝

Ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում, Միջին դպրոցի և Մարմարյա սրահի տարածքում փորձում են իրականացնել բույսերից խնամքի հետ կապված աշխատանքներ, որոնք իրեց մեջ ներառում են՝

բույսերի ջրման

դեղնած, չորացած տերևներից մաքրման

թաղարներում եղած հողի նորացման և փխրեցման

նոր բույսերով համալրման աշխատանքներ:

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-նախագիծ: 

Կազմակերպիչ՝             Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Աջակից՝                          ՀՀ   ԿԳՄՍՆ
Պաշտոնական կայք`  hakobhakobyan.mskh.am

Նպատակը՝ ստուգատեսը կազմակերպվում է որպես ուսուցիչների, սովորողների խմբի ուսումնական նախագիծ, որի նպատակն է հանրակրթության մեջ բնագիտության, մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման, սովորողների տեխնիկական ստեղծագործության կազմակերպման հեղինակային փորձի ներկայացում, ամփոփում, խրախուսում, տարածում: 

Անվանակարգերը՝

 1. Լաբորատոր նոր փորձերի նախագծեր և արդյունքներ
 2. Ինժեներատեխնիկական նախագծեր և մոդելներ
 3. Իմ ստեղծած գործիքը, հայտնի գործիքի նոր կիրառում
 4. Ուսուցողական խաղերի և ծրագրերի  կիրառություն
 5. Իմ ստեղծած ռոբոտը
 6. Բնագիտության, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի դասավանդման փորձ (մանկավարժական հոդված), մեթոդական-մանկավարժական թարգմանություն, այլոց փորձի ուսումնասիրություն-ներկայացում
 7. ՎԵԲ ծրագրավորման լեզուների կիրառում
 8. Դպրոցը՝  բնագիտական շուրջտարյա լաբորատորիա
 9. Տիեզերքի իմացումի հրճվանք աստղացուցարանում. լուսաբանող նյութերի փաթեթ
 10. Բնագիտատեխնիական բաց պարապմունքներիփաթեթ սովորող-սովորեցնող նախագծիշրջանակներում

Լաբորատոր նոր փորձերի նախագիծ և արդյունքներ: Սովորղները ներկայացնում են անհատական կամ խմբայինփորձեր, որոնք իրականացվել են տանը կամ լաբորատոր պայմաններում: Լաբորատոր փորձերի ժամանակ պետք է ներկայացվի փորձի անվտանգության կանոնների պահպանումը, լաբորատոր փորձի ընթացքը և վերջնարդյունքը: 

Իմ ստեղծած գործիքը, հայտնի գործիքի նոր կիրառում: Սովորողները ներկայացնում են տանը կամ դպրոցում իրենց կողմից ստեղծած գործիքները, որոնք կիրառելի են առօրյա կյանքում: Կրտսեր տարիքի սովորողները կարող են նաև ներկայացնել իրենց ծնողների օգնությամբ ստեղծած գործիքները: 

Ուսուցողական խաղերի և ծրագրերի կիրառություն: Այս անվանակարգում սովորողները ներկայացնում են իրենց կողմից հաճախ օգտագործվող ուսուցողական խաղերն ու ծրագրերը, որոնք օգնում են ուսումնական դպրոցեսի ընթացքում: Առավել բարձր կգնահատվեն հեղինակային խաղերն ու ծրագրերը: 

Իմ ստեղծած ռոբոտը: Այս անվանակարգում ներկայացվում են ինչպես արդեն պատրաստի ռոբոտներ, այլ նաև ռոբոտների նախագծեր: Կարող են ներկայացվել ինչպես առանձին ռոբոտների մակետներ, այնպես էլ պատրաստի ռոբոտների վրա կատարված ծրագրային նորարարությունները: 

Բնագիտության, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի դասավանդման փորձ (մանկավարժական հոդված), մեթոդական-մանկավարժական թարգմանություն, այլոց փորձի ուսումնասիրություն-ներկայացում: Այս անվանակարգում ներկայանում են բնագետ դասավանդողները՝ ամփոփելով իրենց մեկ տարվա գործունեությունը՝ շուրջտարյա իրականացրած նախագծերի ամփոփման տեսքով; Աշխատանքները ներկայացվում են մանկավարժական հոդվածի տեսքով: Այս անվանակարգում ընդունելի են նաև կատարված թարգամանությունները, որոնք, որպես ուղեցույց, օգտագործվում են ուսումնական դպրոցեսի կազմակերպման ժամանակ: 

ՎԵԲ ծրագրավորման լեզուների կիրառում:  Ներկայացվում են սովորողների կամ դասավանդողների կողմից օգտագործվող ծրագրերը, որոնց կիրառելի են տարբեր դասընթացների ժամանակ: Աշխատանքը պետք է ներառի ինչպես ծրագիրը յուրացնելու բաղադրիչ, այնպես էլ ներկայացվի տվյալ ծրագրի կիրառման արդյունավետությունը:  

Դպրոցը՝  բնագիտական շուրջտարյա լաբորատորիա: Դասավանդողները սովորողների խմբի հետ ներայացնում են աստեղծված միջավայրը, որտեղ կազմակերպվում են բնագիտության և տեխնիական ստեղծագործության դասընթացները: Կարող են ներկայացվել կրթահամալիրում գործող լաբորատորիաները, արտադրամասերը, ջերմոցները, ուսումնական ագարակը: Այս անվանակարգում կարող են ներկայացվել նաև կրթահամալիրից դուրս գործող լաբորատորիաները, թանգարանները և այլ ուսումնական միջավայրերը: 

Տիեզերքի իմացումի հրճվանք աստղացուցարանում. լուսաբանող նյութերի փաթեթ: Ստուգատեսային ճամբարի ողջ  ընթացքում գործելու են աստղացուցարանն ու օրբիտարիումը, որոնց շնորհիվ նախագծային խումբը «սովորող-սովորոցնող» նախագծի շրջանակներում կտրսեր տարիքի սովորողներին մատցվող դասերի շնորհիվ կամփոփի «Տիեզերք» նախագիծը՝ ամողջացնելով ուսումնական փաթեթները: 

Բնագիատեխնիական բաց պարապմունքների փաթեթ, սովորող-սովորեցնող նախագծի շրջանակներում: Սովորողների խումբերը ներկայացնում են իրականացված բաց դասերի փաթեթներովորտեղ ներառված են կրտսեր տարիքի սովորողների համար կազմակերպված դասերի ամփոփիչ արդյունքները: 

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-ի առանձնահատկությունները 

1.      Ուսումնական տեխնոպարկ

2.     Բնագիտության ուսումնական միջավայրի ներկայացում ( գինու և խաղողի դպրոց, ուսումնական ագարակ, ուսումնական Արատես):

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-ի մեկնարկըհամընկնում է կրթահամալիրում բացվող բազմաֆունկցիոնալ տեխնոպարկի գործունեության մեկնարկի հետ: Ըստ ներկայացված նախագծի՝ ուսումնական տեխնոպարկը ունենալու է աշխատանքների կապարման մի քանի բաժիններ, այդ թվում՝ նախագծման և մոդելավորման, էլեկտրոնիկայի, մասնիկաշինության, հավաքագրման և փորձարկման: 

Մոդելավորման և նախագծման բաժնում մանրամասնվում են կատարվելիք աշխատանքները՝ հստակորեն ընդգծելով յուրաքանչյուր հաջորդ բաժնի կոնկրետ աշխատանքը: Այս բաժնում մոդելներն անցնում են համակարգչային գրաֆիկական մշակում: 

Էլեկտրոնիկայի բաժնում իրականցվում է նախագծվող մոդելների էլեկտրոնային սպասարակում, այդ թվում նաև՝ մոդելներն աշխատացնող ծրագրերի ներդրում:

Մասնիկաշինության բաժնում պատրաստվում են նախագծված բոլոր մոդելները, ընդ որում՝ խտրություն չդնելով մասնիկների ստացման նյութերի հարցում: Տվյալ պարագայում կիրառելի են ինչպես փայտե, երկաթե , պլաստմասե (եռաչափ տիպչի միջոցով) և այլ նյութերից ստացվող մասնիկները:

Հավաքագրման և փորձարկման բաժնում արդեն ստացվում է վերջնական արտադրանքը, որի շնորհիվ ամփոփվում է ամողջ նախագծի արդյունքը: Բացի վերջնական արդյունքի ստացումից այս բաժնի կարևորությունը կայանում է ստացված արդյունքների վերլուծումն ու թերությունների վերացումը: 

Տեխնոպարկի գլխավոր առավելությունը արտադրության միջոցով ուսուցման կազմակերպումն է, իսկ նրա ներսում գործող բաժինների բազմազանությունը՝ գլխավոր հմայքը: Սովորողները, ըստ նախասիրության, կարող են ընդգրկվել նախանշված յուրաքանչյուր բաժնի աշխատանքներում, քանի որ տեխնոպարկը տալիս է այդ հնարավորությունը:

Քանի որ տարիների ընթացում ընդլայնվում ու բարելավում է ուսուցման միջավայրը, անհրաժեշտություն է առաջանում այդ միջավայրի նկարագրությունը բնագիտութան ուսուցման տեսանկյունից ներկայացնել: 

Այս առումով բանագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-ի շրջանակներում կներկայացվեն ուսումնական ագարակը, կրթահամալիրի գինու դպրոցը, Արատեսի դպրական կենտրոնը: 

Ուսումնական ագարակը իր գործունեությամբ հանդիսանում է բնագիտության ուսուցման բաց լաբորատորիա, որտեղ իրականացվում են բույսերի ու կենդանիների խնամքի նախագծերը: Այս նախագծերը հանդիսանում են նախակրթարաններում և կրտսեր դպրոցներում բնագիտության ուսուցման հիմնաքարերից: 

Կրթահամալիրում գործող գինու դպրոցը արտադրությամբ ուսուցման լավագույն օրինակներից է, որտեղ իրականցվում է գինու ստացման բոլոր փուլերը, այդ թվում՝ խաղողի տեսակավորում ու մթերում, խաղողի մշակում ու թթվեցում, գինու ստացում և շշալցում: Վերջնական արտադրանքի ստացման յուրաքանչյուր փուլը ուղեկցվում է հմտությունների փոխանցմամբ ու բնագիտության գիտելիքների ձեռք բերմամբ: Գինու ստացման յուրաքանչյուր փուլ, որպես արտադրությամբ ուսուցում, կներկայացվի բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2022-ին: 
Որպես բնագիտոթյան ուսուցման յուրահատուկ միջավայր է հանդիսանում Արատեսի դպրական կենտրոնը: Տեղանքի առանձնահատուկ բնական միջավայրը հարմար է բնագիտական ցանկացած առարկայի տեսական դասեր անց կացնելու համար: Մասնավորապես՝ աշխարահագրության պարագայում կիրառելի են ամենատարբեր առցանց քարտեզներն ու տեղորոշման ծրագրերը, տեղանքի աշխարհագրական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը, կենսաբանության պարագայում տեղանքի բուսական ու կենդանական աշխարհի փոփոխությունների ու առաձնահատկությունների ուսումնասիրությունն ու դիտարկումը, ֆիզիկայի ու քիմիայի պարագայում՝ տեղանքին բնորոշ ֆիզիկական ու քիմիական երևույթների ու առանձնահատկություների ուսումնասիրությունը (օր.՝, մթնոլորտային ճնշման փոփոխություն, նյութերի մաքրության փոփոխություն և այլն):   

Ստուգատեսի ժամանակացույց  հունվարի 10-30

Հայտերի ընդունում, բաց դասերի անց կացում, հապարակումներ կրթահամալիրի կայքում ու ենթակայքերում, հոդվածների հրապարակում:  
 

Դեկտեմբերի 20-24

Տնային

Ավարտել նախագիծը

Սովորել

Պատասխանել հարցերին

1. Որտեղի՞ց է առաջացել «էլեկտրական» բառը:

2. Ներկայացրե՛ք էլեկտրական երեւույթների օրինակներ:

3. Ո՞ր լիցքն են անվանում դրական, ո՞րը` բացասական:

4. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցքերը, հակառակ նշանիլիցքերը:

5. Միմյանց հետ շփվելիս միայն մի՞ մարմինն է էլեկտրականանում, թե՞ երկուսն էլ:

Գինու թթվեցում

74211F2A-2721-4BEF-B949-71767B4546D1Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ հունվար

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 8  դասարանի սովորողներ

Նպատակ՝   Թթվեցման պրոցեսի ուսումնասիրում,առաջացած նոր նյութերի դիտարկում(թվարկել ֆիզիկական հատկությունները):

Փորձի ընթացք.

Թթված  գինու  50 մլ  (սուրճի բաժակի չափ) լցրեք   թեյի բաժակի  մեջ և ավելացրեք 5 գ (կես թեյի գդալ ) խմելու սոդա (NaHCO3) ` թշշոցով  անջատվում է ածխաթթու գազը։

Երբ  գինին թթվում է  առաջանում է օրգանական թթու ,որը  ըստ զանգվածի պարունակում է 40% ածխածին . 6.67% ջրածին  և  53.33% թթվածին ։Դուրս բեր բանաձևը:Ինչպիսի՞  երևույթ  է  գինու  թթվելը` ֆիզիկակա՞ն. թե՞  քիմիական. պատասխանը հիմնավորեք։ Առաջադրանք 2. Ո՞ր  թթուն  է առաջանում  գինին թթվելիս. և ո՞րն է նրա բանաձևը…                       Գրեք Ձեր կողմից կատարված փորձի ռեակցիայի հավասարումը (նշել ռեակցիայի տեսակը) և նշեք առաջացած նյութերից մեկի մասին հետևյալ տեղեկությունը.

տարրերի զանգվածների

զանգվածային բաժինները

հարաբերական մոլեկուլային  զանգվածը

մեկ մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը:

Փորձը նկարեք և տեղադրեք Ձեր բլոգում

Բնագիտական ամանորյա խնդիրներ

Նախագծի մասնակիցներ` 6 -րդ 

դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝ Դեկտեմբեր

Նպատակը ՝ Բնագիտական խնդիրների կազմում և լուծումների առաջարկում

Ընթացքը՝ Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են թեմա, որ ուսումնասիրել են բնագիտության դասի շրջանակներում, առաջարկում են բնագիտական խնդիրներ՝

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթների

Քիմիական ռեակցիային բնորոշ հատկանիշնների

Մեխանիկական շարժման

Մեխանիկական աշխատանքի

Դեֆորմացիայի

Ջերմաչափերի, ջերմային երևոյթների

Վառելանյութեր թեմաներուվ:

Արդյունքը՝ Սովորողները կվերհիշեն և ավելի խորքային կպատկերացնեն իրենց անցածը:

Նախագիծ կատարել են՝

Անահիտ Տիգրանյանը և Մալենա Սահայանը

Դավիթ Մուրադյանը

Արեգ Հարությունյան

Արման Աբրահամյան

Մերի Ներսիսյան

Իրականացված նախագծի օրինակ:

Դեկտեմբեր 13-17

 1. Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
 2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
 3. Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում
  ա) քիմիական տարրը
  բ) պարզ նյութը
  1)ատոմի զանգվածը, 2)հոտը, 3)հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, 4) ատոմի կառուցվածքը, 5) կարծրությունը, 6)ատոմային համարը 7) գույնը, 8)խտությունը:

4. Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան­ կունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով են իրար նման եւ որո՞վ տարբեր տրված տարրերի զույգերը.
ա. H, Li,

բ. O, N,

գ. Be, Mg,

դ. Al, Zn

5. Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղեւը: 

6. Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վիճակում:

Դաս էջ 58

Դասարանական

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁ
Ծանոթություն պարզ նյութերի՝ մետաղների եւ ոչ մետաղների նմուշներին
Անհրաժեշտ նյութերը.
 պղնձի տաշեղներ

 ալյումին

 անագ
 կապար
 երկաթl
 ցինկ
 գրաֆիտ
 ծծումբ
Ձեր առջեւ պարզ նյութերի նմուշներ են: Դրանցից որո՞նք են օժտված հետեւյալ
հատկություններով՝ մետաղական փայլ, էլեկտրահաղորդականություն եւ ջերմահաղորդականություն: Դրանք մետաղներ են. առանձնացրե՛ք: Գրե՛ք դրանց համապատասխան տարրերի քիմիական նշանները եւ անվանումները՝ հայերեն ու լատիներեն:
Ձեզ տրված նյութերից նրանք, որոնք մետաղական փայլ չունեն եւ փխրուն են, ոչ մետաղներն են: Կատարե՛ք նույն գրանցումները, ինչ որ պահանջվում էր մետաղների համար: