Ծառատունկ

Այսօր միջին դպրոցի վեցերորդ դասարանի սովորողների ,ինչպես նաև ընկեր Էդմոն և ընկեր Քնարիկի օգնությամբ իրականացրեցինք ծառատունկ :Սեբաստացու օրեր ստուգատեսի ընթացքում տնկցինք ծառեր մայր դպրոցի պուրակում:

Պլաստիկ շշերի վերամշակման արտադրամասում

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ
Նպատակը՝
Սովորողներին ծանոթացնել պլաստիկ շշերի վերամշակման տեխնոլոգիային
ներկայացնել պլաստիկ նյութի երկրորդային օգտագործումը
ծանոթացնել գործարանում առկա սարքավորումներին և ստացված արտադրանքին
Ընթացքը՝
Աղբի տարատեսակների ուսումնասիրություն
Երկրորոդական հումքի ստացման, օգտագործման ուսումնասիորություն
Աղբի վերամշակում, խնդիրներ
Դպրոցում կուտակվող աղբի տեսակները, դրանց տեսակավորումը, օգտագործումը (սնունդ, պլաստիկ, ապակի, թուղթ և այլն) 
Ռազմական դրության ընթացքում կուտակված պլաստիկ շշերի մնացորդենրի տեսակավորում, փաթեթավորում, տեղափոխում գործարան

Արդյունքներ՝
սովորողները ստանում են հստակ պատկերացում պլաստիկ նյութի վերամշակման եղանակներից մեկի մասին
լուսաբանելով և կարծիք հայտնելով արտահայտում են իրենց կարծիքը և վերաբերմունքը աղբի խնդրի վերաբերյալ
սովորողները ստացած գիտելիքը, աղբի մշակման, տեսակավորման հմտությունները կկիրառեն առօրյայում՝ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ տանը
Մեկնումը՝  
Նոյեմբերի 24, ժամը 11:00-14։00


Այցելության մանրամասները կլուսաբանվեն սովորողների, դասավանդողների բլոգներում։


Ճամփորդության պատասխանատու՝ Էմմա Այվազյան, Քնարիկ Մելքոնյան

Քլին Լենդ ՍՊԸ պլաստիկ շշերի վերամշակող գործարանի այցելություն

Նախագիծ՝ պլաստիկ շշերի վերամշակման հետ ծանոթացում Քլին Լենդ ՍՊԸ-ում

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Նպատակը՝

 • ուսանողները ծանոթանում են պլաստիկ շշերի վերամշակման տեխնոլոգիային
 • պատկերացում են կազմում պլաստիկ նյութի երկրորդային օգտագործման մասին
 • ծանոթանում են գործարանում առկա սարքավորումներին և ստացված արտադրանքին

Ընթացքը՝

 • Աղբի տարատեսակներ: Աղբի խնդիրը: թեմաների տեսական ուսումնասիրություն
 • գործարանի այցելություն՝ դուրս ենք գալիս ժամը 11:00 վերադառնում մոտավորապես ժամը 13:00-ին
 • այցելությունը լուսաբանվում է սովորողները բլոգերում

Արդյունքներ՝

 • սովորողները ստանում են հստակ պատկերացում պլաստիկ նյութի վերամշակման եղանակներից մեկի մասին
 • լուսաբանելով և կարծիք հայտնելով արտահայտում են իրենց կարծիքը և վերաբերմունքը աղբի խնդրի վերաբերյալ
 • ստացված գիտելիքները կտարածվեն իրենց շրջապատում, ինչև կնպաստի մեր շրջապատի կուլտուրայի բարձրացմանը այս հարցի վերաբերյալ

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:

Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:
Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:
Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:
Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների:
Մետաղները, բացի սնդիկից պինդ են,պլաստիկ են,ունեն մետաղցական փայլ,ունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,արըաքին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկտրոնները առաջացնելով դրական իոններ:
Ոչմետաղները,եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են,չունեն փայլ,չունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,չունեն մետաղական փայլ,վերջին շերտում ունեն չորսից ծատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ընդունուն են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:
Բարդ նյութերը բաժանվում են`օքսիդների,թթոիների,հիմքերի և աղերի:
Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է:

Al+32O-23

CuO,Na2O,MgO-մետաղների օքսիդներ,հիմնային օքսիդներ

CO2,P2O5,SO2  Ոչմետաղների օքսիդներ,թթվային օքսիդներ

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:HCl-աղաթթու-քլորիդHNO3-ազատակսն թթու,նիտրատH2SO4-ծծմբական թթու,սուլֆատH2CO3-ածխաթթու,կարբոնատH2SiO3-սիլիկաթթու,սիլիկատH3PO4-ֆոսֆորական թթու,ֆոսֆատ
Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Na+1Cl-1, Ca+2(NO3)-12, Mg+23(PO4)-32, Al+32(SO4)-23
Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօքսո խմբերից:Թթուները`

Na+1OH-1,Ca+2(OH)21,Al+3(OH)-13Լրացուցիչ առաջադրանքներ1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

ՄետաղներՈչմետաղներՕքսիդԹթուՀիմքԱղ

2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`Կալիումի կարբոնատ

Մագնեզիումի ֆոսֆիդ

Ալյումինի սուլֆատ

Բարիումի սիլիկատ

Ցինկի քլորիդ

Մագնեզիումի նիտրատ

3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն  ……   նյութերի,որոնք կազմված են  …….  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը….      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   :

Թթուները այն  ……   նյութերն են,որոնք կազմված են …..  ատոմներից և …..:

Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից:

4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:
5.Հաշվել  մեկ ածխածնի (IV)օքսիդի,ծծմբական  թթվի,ալյումինիումի հիդրօքսիդի,մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

Նոյեմբեր 16-20

Ո՞րն է չորրորդ «ավելորդ» տարրը` F,Cl,Mn,Br

2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝ZnS

նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները

3.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 59

գ)Ar(… ) = 19

բ)Ar(… ) = 94.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:
5.Հաշվել  մեկ SO3 -ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

 1. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl
  2) CO2 CaO2 3) CH3Cl NaH 4) SO2 NO2

Նոր թեմա.

Կանաչ տարածքների խնամք և երկրագործություն

Միջին դպրոցում Երկրագործության ստուգատեսի շրջանակներում ճամբարականների հետ իրականացրինք մի շարք Երկրագործական նախագծեր: Հաշվի առնելով ծանրաբեռնվածությունս՝ ամեն օր չէ, որ կարողանում էի մասնակցել բակային աշխատանքներին,բայց, այնուամենայնիվ, շաբաթական մի քանի անգամ դպրոցում էի :

Տեխնոլոգ ընկերներիս օգնությամբ իրականացնում էինք Փառատոնային պուրակի բարելավման մի շարք նախագծեր:Կանաչապատեցինք միջին դպոցի մոտքի հատվածը : Առաջին անգամ սկսեցինք շահագործել մեր Ճյուղաղացը: Սկզբում հավաքում ենք ճյուղերը , տերևները կույտեր էինք սարքում և աղացի օգնությամբ մանրացնում : Աղացած զանգվածը պատրաստվեց, որպեսզի տեղափոխվի ուսումնական ագարակ։

Աշխատեցինք նաև Մարմարյա սրահի և միջին դպրոցի բույսերի համալրման և խնամքի շրջանակներում.

Աշնանային նախագծեր և անհատական աշխատաժամանակ

Աշխատանք սովորողների հետ

Աշնանային նախագծեր

Բնագիտություն-Նախագիծ
Քիմիա-Նախագիծ

Մանկավարժական հանդիխումներ մասնախմբերով՝
1-ին օր՝  12:00-13:00՝  ՏՏ լաբորատորիա
3-րդ օր՝ 15:00-16:00` Մանկավարժական խորհրդի հանդիպում  
Մանկավարժական աշխատանք

 • Թարգամանական և հետազոտական աշխատանք
 • Ուսումնական փաթեթների ստեղծում

Ինքնակրթություն

 • Կաթի և կաթնամթերքի որակի հսկողության ուսւմնասիրում

Կամավորական աշխատանքներ

Բակային աշխատանք

Հոկտեմբեր 19-23

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի
հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ       |    Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն
Ջերմահաղորդականություն
Մետաղական փայլ
Գույն
Խտություն
Հալման ջերմաստիճան
Կռելիություն

2.

3.Հաշվել NO2 -ում

տարրերի զանգվածների հարաբերությունը. [ Ar ( m ):Ar (n) ]

հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr) օրինակ [Mr (AmBn) = m • Ar (A) + ո • Ar (B)]

զանգվածային բաժինները.( w)

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]

և մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

[m0= ]

4.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է քիմիական կապն իոնային.
1) Cl2, 2) CO2, 3) NH3, 4) KCl:

5.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է առկա կովալենտային կապ.
1) HJ,
2)Fe2O3
3) H2O2, 4) KCl

6.Յոդի մոլեկուլում` ատոմների միջեւ, ինչպիսի՞ կապ է առկա.
1) կովալենտ բեւեռային,
2) կովալենտ ոչբեւեռային,
3) մետաղական, 4) իոնային:

Նոր թեմա

Քիմիա 4*

Լրացուցիչ աշխատանք.

Ուղղաձիգ կամ հորիզոնական գծերով միացրե՛ք այն երեք նյութերը, որոնց մոլեկուլում առկա են միայն կովալենտային բեւեռային կապե

 1. Ընտրեք նյութերը, որոնց մոլեկուլներում առկա են միայն կովալենտային կապեր.

HBr, SO2, CO2 ,PH3 ,O2 ,NaOH ,H2 ,H2O ,CH4

Դասարանական 

1*Սովորական պայմաններում նյութը գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, ջրում չի լուծվում, էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է, մուգ մոխրագույն է, կարծր չէ, փխրուն է: Հետեւյալ երեք նյութերից որի՞ ֆիզիկական հատկություններն են թվարկված` ալյումին, պղինձ, գրաֆիտ:

2*Հետեւյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների եւ նյութերի անունները՝
ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,
ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

3*Ստորեւ թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ. ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը
բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

4*Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KCl, Fe(OH)2

5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(…) = 27

գ)Ar(… ) = 65

բ)Ar(… ) = 32

6.Հաշվել ,հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները և քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում:HBr, SO2, CO2 :

Քիմիա «2»

 1. Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանում որն է հեղուկ.
  ա. շաքարը,     բ.  թթվածինը            գ. բուսական յուղ        դ. կավիճը
 2. Ստորև թվարկվածներից որն է անկենդան մարմին.
  ա. ձին,   բ. ծաղկած ծառը           գ. արձանը              դ. երեխան
 3. Դիտելիս նյութի որ հատկության մասին է հնարավոր գաղափար կազմել.
  ա. ագրեգատային վիճակ, բ. խտություն, գ. էլեկտրահաղորդականություն,  դ.ջերմահաղորդականություն:
 4. Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութրը , նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները KMnO4, HCl, HNO3, SO3:
 5. 5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
 6. ա)Ar(…) = 1 գ)Ar(… ) = 12 բ)Ar(… ) = 16 դ)Ar(… ) = 14

6.Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 է: Ո՞ր տարրն է այդ.
ա. ածխածին, բ. ջրածին,
գ. թթվածին, դ. ազոտ:

7.Քիմիական տարրի ատոմի իրական զանգ­վածը 2.33.10­-23 կգ է: Որքա՞ն է այդ տարրի հարա­բերական ատոմային զանգվածը:

8.Երկաթը ատոմի զանգվածը` m0(Fe)= 9,296*10–23 գ է : Հաշվե՛ք երկաթ տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

9.Մագնեզիում ատոմի զանգվածը` m0(Mg) = 3,984*10–23 գ է : Հաշվե՛ք մագնեզիում տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը:

10.
Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­ կուլային զանգվածները.
ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3, զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:

11.