Դեկտեմբերի 20-24

Տնային

Ավարտել նախագիծը

Սովորել

Պատասխանել հարցերին

1. Որտեղի՞ց է առաջացել «էլեկտրական» բառը:

2. Ներկայացրե՛ք էլեկտրական երեւույթների օրինակներ:

3. Ո՞ր լիցքն են անվանում դրական, ո՞րը` բացասական:

4. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցքերը, հակառակ նշանիլիցքերը:

5. Միմյանց հետ շփվելիս միայն մի՞ մարմինն է էլեկտրականանում, թե՞ երկուսն էլ:

Դեկտեմբերի 13-17

Սովորել

Ջերմային էներգիայի աղբյուրները

Հարցեր

 1. Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։
 • Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի եւ ջերմության գլխա­
  վոր աղբյուրը։
 • Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
  Մտածե՛ք
  Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ: __________
 • Դասարանական 1
 • Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
 • Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։
 • Էլեկտրացույցի թերթիկները լիցքավորվելիս ինչո՞ւ են վանում միմյանց:
 • Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացված լինելը։

Տնային 2

 • Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
 • Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։ 
 • Էլեկտրացույցի թերթիկները լիցքավորվելիս ինչո՞ւ են վանում միմյանց:
 • Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացված լինելը։

Դեկտեմբերի 6-10

Տնային

Սովորել. Ջերմային հավասարակշռություն եւ

ջերմաստիճան:

Նախագիծ

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ի՞նչ է ցույց տալիս մարմնի ջերմաստիճանը:
 2. Ինչպե՞ս է կոչվում ջերմաստիճան չափող սարքը:
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունեն սնդիկային ջերմաչափները:
 4. Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմա
  չափից:

5. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը:

6. *Չափե՛ք ձեր ընտանիքի անդամների ջերմաստիճանը եւ համեմատե՛ք միմյանց հետ։

Դասարանական 1

Ջերմային երեւույթների բազմազանությունը

Հարցեր

 1. Ի՞նչ ջերմային երեւույթներ գիտեք։
 2. Ի՞նչ փորձերով կարող եք ցույց տալ տաքացման ժամանակ գազերի ըն­
  դարձակումը։
 3. Ինչո՞ւ է գազօջախի վրա տաքանալիս բերնեբերան լցված թեյնիկից ջու­
  րը թափվում։
 4. Ի՞նչ փորձով կարող եք ցույց տալ պինդ մարմինների ջերմային ընդար­
  ձակումը։
 5. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում հալում եւ պնդացում։
 6. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան։
 7. Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում գոլորշացում եւ խտացում։ ——————————————

Տնային 2

Սովորել
Պատասխանել հարցերին
Ի՞նչ ջերմային երեւույթներ գիտեք։
Ի՞նչ փորձերով կարող եք ցույց տալ տաքացման ժամանակ գազերի ըն­
դարձակումը։
Ինչո՞ւ է գազօջախի վրա տաքանալիս բերնեբերան լցված թեյնիկից ջու­
րը թափվում։
Ի՞նչ փորձով կարող եք ցույց տալ պինդ մարմինների ջերմային ընդար­
ձակումը։
Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում հալում եւ պնդացում։
Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան։
Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում գոլորշացում եւ խտացում։

Դասարանական 2

Ջերմային էներգիայի աղբյուրները

Հարցեր

 1. Ինչո՞ւ է կյանքի համար անհրաժեշտ ջերմային էներգիան։
 1. Ինչո՞ւ է Արեգակը համարվում Երկրի վրա կյանքի եւ ջերմության գլխա­
  վոր աղբյուրը։
 2. Վառելանյութի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։
  Մտածե՛ք
  Կա՞ն արդյոք Երկրի ընդերքում ջերմային էներգիայի այլ աղբյուրներ:

Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2

Տնային 1

ԷՆԵՐԳԻԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Հարցեր եւ առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ դեր ունի էներգիան կենդանի օրգանիզմներում:
 2. Որտեղի՞ց են կենդանի օրգանիզմներն էներգիան ստանում:
 3. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում է կլանվում արեգակնային էներգիան:
 4. Ներկայացրե՛ք կենդանի օրգանիզմների օրինակներ, որոնք լույս
  են արձակում:
 5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում սննդային կապերը կենդանի օրգանիզմների միջեւ:
 6. Կարո՞ղ եք պնդել, որ կյանքը պարտական է Արեգակին: Ինչո՞ւ:
 7. Շրջակա միջավայրի բույսերի եւ կենդանիների միջեւ սննդային կապերի ի՞նչ օրինակներ գիտեք: Նկարագրե՛ք: Լուծել խնդիրը.

1 * Ինքնաթիռը շարժվում է 104 կմ/ժ արագությամբ: Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը 3ժ -ում: 

2 * Բեռը տեղափոխելու համար տղան կիրառել է 231 Ն ուժ, անցնել 2 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:

Դասարանական 2
Ջերմային հավասարակշռություն եւ ջեր մաստիճան:

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է ցույց տալիս մարմնի ջերմաստիճանը:
 2. Ինչպե՞ս է կոչվում ջերմաստիճան չափող սարքը:
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունեն սնդիկային ջերմաչափները:
 4. Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմա
  չափից:

5. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը:

6. Չափե՛ք ձեր ընտանիքի անդամների ջերմաստիճանը եւ համեմա-
տե՛ք միմյանց հե

Նոյեմբերի 22- 26

Պատասխանել հարցերին

Սովորել

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։ Լուծել խնդիրներ

1 *200 կմ ճանապարհը գայլը վազում  է 7 ժամում :Որոշել գայլի արագությունը:

2 * Ավտոմեքենան շարժվում է 72կմ/ժ արագությամբ: Ինչ ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 2 ժ -ում:

3 * Սեղանը տեղափոխելու համար տղամարդը կիրառել է 98 Ն ուժ, անցնել 4 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:

Դասարանական 1

Նոր թեմա

 1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
 • Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։
 • Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։
 • Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
 • Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­գիայի օգտագործման օրինակներ։
 • Բերե՛ք էներգիայի՝ միմարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։_____________
 • Տնային 2 Պատասխանել հարցերին.
 1. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
 1. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։
 2. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։
 3. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
 4. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­գիայի օգտագործման օրինակներ։
 5. Բերե՛ք էներգիայի՝ միմարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։
  —————————————Դասարանական . 2 Նոր թեմա ԷՆԵՐԳԻԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

Հարցեր եւ առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ դեր ունի էներգիան կենդանի օրգանիզմներում:
 2. Որտեղի՞ց են կենդանի օրգանիզմներն էներգիան ստանում:
 3. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում է կլանվում արեգակնային էներգիան:
 4. Ներկայացրե՛ք կենդանի օրգանիզմների օրինակներ, որոնք լույս
  են արձակում:
 5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում սննդային կապերը կենդանի օրգանիզմների միջեւ:
 6. Կարո՞ղ եք պնդել, որ կյանքը պարտական է Արեգակին: Ինչո՞ւ:
 7. Շրջակա միջավայրի բույսերի եւ կենդանիների միջեւ սննդային կապերի ի՞նչ օրինակներ գիտեք: Նկարագրե՛ք:


Նոյեմբեր 15-19

Տնային 1

Նախագիծ

Սովորել


…Լուծել խնդիրներ

 1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 120մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 15 վարկյանում:
 2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 4 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:  Պատասխանել հարցերին 1. Ո՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ: 2. Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:
 3. Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:
 4. Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:

Դասարանական 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱ

 1. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:
 2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:
 3. Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում: 4. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով: 5. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:

Տնային 2

Լուծել խնդիրները

1*

Գտնել ձկան արագությունը, եթե հայտնի է, որ 360 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 40 վարկյանում:

2*
Որքան ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը 4 ժամում, եթե նրա արագությունը 100կմ/ժ է: 

Հարցեր

1.Ներկայացրե՛ք մեխանիկական աշխատանքի օրինակներ:
2. Ի՞նչ բանաձեւով է հաշվարկվում մեխանիկական աշխատանքը:
3.Ո՞ր դեպքում մարմնի վրա ազդող ուժն աշխատանք չի կատարում:

4. Ինչո՞ւ են էներգիան եւ աշխատանքը չափում միեւնույն միավորով:

5. Ո՞րն է 1 Ջ աշխատանքը:

Դասարանական 2

Էներգիա

 1. Բանվորը, կիրառելով 50 Ն ուժ, բեռը տեղափոխել է մի հարկից մյուսը: Ի՞նչ մեծություն է անհրաժեշտ նրա կատարած աշխատանքը հաշվելու համար:
 2. Տղան բեռը տեղափոխելու համար կիրառել է 6 Ն ուժ, անցնել 27 մ ճանապարհ: Հաշվել կատարած աշխատանքը:
 3. Էներգիան չափում են •••••••:
 4. Էներգիան բնութագրում է •••••։


Ֆիզիկան` վեցերորդցիների աչքերով 

ախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝Դեկտեմբեր

Մասնակիցներ՝ Վեցերորդ դասարանի սովորողներ

Նպատակ՝   Ճանաչել և ամփոփել բնագիտության դասընթացում ձեռք բերած գիտելիքները:

Անցկացման ընթացքը՝ Սովորողները բաժանվում են խմբերի, ընտրում են  նախապես  առկա թեմաներից մեկը, պատրաստում են ռադիո, վիդեո կամ տպագիր նյութեր դրանց մասին:

Թեմաներ՝

.Երկրի ձգողությունը
.Ծանրության ուժ
.Տիեզերական ձգողություն
. Իսահակ Նյուտոն

Պատրաստել վիդեոնյութ և ռադեոնյութ, հրապարակել բլոգում:

Ակնկալվող արդյունքները՝

Սովորողները ձեռք են բերում  լրացուցիչ գիտելիքներ վերոհիշյալ թեմաներից

Նոյեմբերի 8-12

Առաջադրանքներ

Մարմինների փոխազդեցություն

Նախագիծ

 1. Ի՞նչ է նշանակում «Մարմինները փոխազդում են» արտահայտությունը:
 2. Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.
  1) դուռը հրելիս, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս, 3) քայլելիս:
 3. Ներկայացրե՛ք հեռավորության վրա փոխազդող մարմինների օրինակներ: Դասարանական 1 Նոր թեմա Հարցեր
 1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
 2. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
 3. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
 4. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:
 5. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
 6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը: ——————————

Տնային 2

Սովորել

Պատասխանել հարցերին

Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:
Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Դասարանական 2
Նոր թեմա
Հարցեր

 1. Ո՞ր ուժն են անվանում ծանրության ուժ:
 2. Ինչի՞ց է կախված մարմնի ծանրության ուժը:
 3. Ինչպե՞ս է ուղղված ծանրության ուժը:
 4. Ո՞ր ուժն են անվանում մարմնի կշիռ:

Ծառատունկ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ Նոյեմբեր

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Նպատակ՝   Միջին դպրոցի տարածքում իրականացնել ծառատունկ

Խնդրիներ՝ 

Շրջակա միջավայրի խնամք, ծառատունկ, բարեկարգման ամենօրյա աշխատանքներ

Անցկացման ընթացքը՝  

 Սովորողները, Միջին դպրոցի տարածքում պատրաստում են հողատարածք, մաքրում են քարերից, աղբից  :Ծանոթանում են  ծառերի խնամքի եւ պահպանման, խնամքի առանձնահատկություններին՝ ապա նոր իրականացնում ծառատունկ:

Ակնկալվող արդյունքները`Միջին դպրոցի տարածքում ունենալ  դեկորատիվ ծառերի մի փոքր հատված:

Նոյեմբեր 1-5

Նախագիծ

Բանավոր քննարկում

 1. Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:
 2. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:
 3. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական շարժման օրինակներ:
 4. Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագությունը:
 5. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
  1 մ/վ = _ կմ/ժ 72 կմ/ժ = _ սմ/վ: