Դեկտեմբերի 15-20

Տնային 1.

1*Ո՞ր մարմիններն են փոխազդում.

1) դուռը հրելիս-մեխանիկական աշխատանք, 2) ծանրաձողը բարձրացնելիս-մեխանիկական աշխատանք, 3) քայլելիս-շփման ուժ:

2*Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում

․ձեռքից բաց թողնված մարմինը ընկնում է գետնին

․կշռաքարը դրված է գետնին

.ապակու հարթ մակերևույթով գլորվում է գնդակ

3*Բանավոր քննարկում.

Ջերմային և մագնիսական երևույթներ    

Դասարանական 1

Ջերմային երևույթների բազմազանություն

Հարցեր.52A81352-1124-4CEC-9894-6A3A5DAEE443.jpeg

Դեկտեմբեր 9-13

  1. Գտնել արագությունը, եթե հայտնի է, որ 8մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 64 վարկյանում:
  2. Պատրաստել նյութ ատոմակայանների ,ջրաէլեկտրակյանների ,հորմաէլեկտրակայանների վերաբերյալ հրապարակել  բլոգում ,սովորե՛լ:
  3. Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

Բանավոր քննարկում   Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր                                 Դասարանական 1                       ::::      : Ջերմային և մագնիսական երևույթներ44636ABE-C630-4B91-9C5F-6B1678013056.png

 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր 2-6

Տնային 1

1.Լրացրե՛ք աղյուսակը

D36F8FF5-5839-49F9-83B0-3A2CC6ABCDCA

 

2.     72 կմ/ժ ,54  կմ/ժ     արագությունը ներկայացրե՛ք մ/վ միավորով:

3.Բանավոր քննարկում

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում     

Դասարանական 1.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Հարցեր.

1.Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք։
2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։

3.Մեխանիկական աշխա­տանքն ………:

4.   Աշխատանքի միավորը դա……………:

5.Ին՞չ է էներգիան:

Դասարանական 2
 Էներգիայի տեսակներ եւ փոխակերպումեր      

Հարցեր

1.Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի։
2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում էլեկտրական էներգիան։
3. Ի՞նչ գիտեք ատոմային (միջուկային) էներգիայի մասին։
4. Էլեկտրական էներգիայի ի՞նչ փոխակերպումներ են ձեզ հայտնի։
5. Թվարկե՛ք մի քանի վառելանյութեր եւ բերե՛ք ջերմային (ներքին) էներ­
գիայի օգտագործման օրինակներ։
6. Բերե՛ք էներգիայի՝ մի մարմնից մյուսին հաղորդվելու օրինակներ։

 

Տնային 2

Սովորել պատմել.

Մեխանիկական աշխատանք եւ էներգիա

Թարգմանել և տեղադրել բլոգում:

 

 

 

Նոյեմբեր 25-29

ՏՆԱՅԻՆ 1

Պատրաստել վիդեոնյութ հետևյալ թեմաներից մեկով`

.Երկրի ձգողությունը
.Ծանրության ուժ
.Տիեզերական ձգողություն
. Իսահակ Նյուտոնն

Դասի ընթացքում յուրաքանչյուրը ներկայացնելու է իր ուսումնասիրությունը։
Ուրախ կլինեմ, եթե որոշ սովորողներ պատրաստեն նաև տեսասահիկներ (պրեզենտացիա), պաստառներ…

Լավագույն աշխատանքները խրախուսվելու են:

Բանավոր քննարկում.

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ    

Դասարանական 1

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում   

Հարցեր.

https://docs.google.com/forms/d/1Ohe1bMwW0vyWkqV6ZdWz9mugMokJaV_T4R9_KgSiqes/edit

1A045CCE-9319-4F52-9115-A4A67ABEB740.jpeg

Նոյեմբերի 18-22

 

Խնդիր.

1.Վազորդը 20 վ-ում անցել է 100 մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման արագությունը:

2.Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Հռոմ, եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 3600 կմ է, իսկ ինք- նաթիռի արագությունը` 800 կմ/ժ:

3.   Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք թթուները։

K2SO4,H2CO3,СaO,NaOH,Na2O, HNO3,NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

Դասարանական 1*

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:
2. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:
3. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
4. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգա-
կանության ուժ:
5. Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:
6. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Երկրի ձգողությունը։ Ծանրության ուժ եւ մարմի կշիռ

Տնային

Պատրաստվել բանավոր

քննարկման

Երկրի ձգողությունը։ Ծանրության ուժ եւ մարմի կշիռ

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ

Դասարանական 2

Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում եւ կենցաղում

A690FC6F-8146-4397-8CE7-51AE4BA6A21F

Նոյեմբերի 11-15

 

Տնային 1

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3։

2.Լուծել խնդիրներ

  1. Գտնել ավտոմեքենան   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:

2. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2   ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:

3.Պատրաստվել բանավոր քննարկման․

Մեխանիկական շարժում, արագություն

Դասարանական 1
Խնդիր 1. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ըն- թանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

2.Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
համար:

3.
Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

4. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
1 կմ/ժ= ____ մ/վ
72 կմ/ժ = ____ սմ/վ

Դաս 1 ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒԺ

Տնային 2

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիդրօքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, KOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3,Mg(OH)2:

2.Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 3 ժամում, եթե ընթանա 600կմ/ժ արագությամբ:

Դասարանական 2

1Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի թթվելը,
դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:
2Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.
ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պող-
պատի ժանգոտումը խոնավ օդում:
3Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.
1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից, 2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

4Պինդ վառելանյութերից են ………:

5Ինչո՞վ են պայմանավորված «թթվային անձրեւները»:

6.Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագությունը:

7.Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից եւ հիդրօքսիլ խմբից, անվանում …………կամ ………:

 

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ: ՈՒԺԻ ՉԱՓՈՒՄԸ

Նոյեմբեր 4-8

Պատրաստվել բանավոր քննարկման․

1.Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական: Բերե՛ք օրինակներ։
2.Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերե՛ք օրինակներ։

3.Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ :
4.Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման:

5.Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանվում քայքայման։

6. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանվում միացման։

7.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
8.Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։

9.Ի՞նչ է վառելանյութը։

10.Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ։

11.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները։

12.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը։

Դասարանական 1
Մեխանիկական շարժում, արագություն

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիմքերը, թթուներն  ,նշեք թե նյութը քանի քիմիական տարրից է կաղմված

լրաց­ րե՛ք աղյուսակը.

Na2O, NaCl, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, KOH, H3PO4, KNO3։
Թթուներ       Հիմքեր       Անվանումը

2.

Դասարանական 2

FF06EC25-10A4-459C-B55D-AC4EE15A1D5D

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված(կալիումի պերմանգանատը )։ KMnO4, HNO3  ,CO

3.Նյութին բնորոշ ի՞նչ ագրեգատային վիճակներ գիտեք։

4.Հետևյալ նյութերից որոնք են պարզ

ծծումբ, ջուր,թթվածին,ոսկի,շաքար,երկաթ,ապակի

Տնային 2

1…Լուծել խնդիրներ

  1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 7 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 36 վարկյանում:
  2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է:

2…Դ՛իտել վիդեոնյութը,թարգմա՛նել և բլեգում մի քանի նախադասությամբ շարադրել թե ինչ  հասկացար  ։