Դեկտեմբեր 15-20

Տնային

1* Ո՞ր հատկանիշն է խոչընըդոտում
տեխնիկայում մաքուր
կիրառության համար.
երկաթի լայն
1) պլաստիկությունը,
2) կերամաշվելու հատկությունը,
3) էլեկտրահաղորդականությունը,
4) համաձուլվածքներ առաջացնելու ընդունա­ կությունը:

2*Թվարկված հատկանիշներից ո՞րն է բնութագրական շաքարի համար.
1) ջրում լուծելիությունը, 2) ամրությունը,
3) երկարությունը,
4) մետաղական փայլը:

3*Ո՞ր շարքում են ընդգրկված միայն նյութեր.
1) մարմին, դանակ, կերակրի աղ, քացախաթթու, 2) երկաթ, սնդիկ, քացախաթթու, կերակրի աղ, 3) գիրք, երկաթ, տետր, քացախաթթու,
4) ածխածին, կերակրի աղ, բաժակ, թուղթ:
4*Ո՞րն է համարվում ֆիզիկական մարմին.
1) մեխ, 3) երկաթ, 2) պղինձ, 4) արծաթ:

5*Ո՞ր հատկանիշը նյութի ֆիզիկական հատկություն չէ.

1) խտություն,
2) եռման ջերմաստիճան, 3) հալման ջերմաստիճան,

4)ինքնաբոցավառվում

Դասարանական

1.Սովորական պայմաններում ո՞ր նյութն է պինդ.
1) պղինձ,
2) սնդիկ,
3) թթվածին, 4) ջուր:

2.Թվարկված երեւույթներից ո՞րն է ֆիզիկական.
1 ) ապակու փշրվելը,
2 ) ջրի սառչելը,
3 ) գազի ծավալի փոքրանալը,
4 ) ճիշտ են բոլոր պատասխանները:
3.Ո՞րն է մաքուր նյութ.
1) թորած ջուրը,
2) պղնձի հանքաքարը, 3) ծովի ջուրը,
4) հողը:
4.Ստորեւ թվարկվածներից ո՞րն է ֆիզիկական մարմին.
1) ջուր,
2) գոլորշի,
3) ձնագունդ, 4) սառույց:
5.Ստորեւ բերված նյութերից ո՞րն է սենյակային պայմաններում հեղուկ.
1) կերակրի աղ,
2) կերակրի սոդա,
3) սպիրտ, 4) օսլա:

6.Թվարկված նյութերից ո՞րն է օրգանական.
1) ջուր,
2) գլիցերին,
3) կերակրի աղ, 4) սոդա:
7.Ինչպե՞ս պետք է հանգցնել սպիրտայրոցի բոցը.
1) փչելով,
2) թասակով ծածկելով,
3) ջրով,
4) նշված բոլոր եղանակներով:
8.Եթե խառնուրդը բաղկացած է տարբեր խտություններով միմյանց մեջ չլուծվող հեղուկներից, ապա ինչպե՞ս կարող ենք բաժանել բաղադրիչները.
1) զտումով,
2) պարզվածքազատումով, 3) շոգիացումով,
4) բաժանիչ ձագարով:
9.Խառնուրդների բաժանման ո՞ր եղանակն է օգտագործվում քամած մածուն պատրաս- տելիս.
1) թորում,
2) զտում,
3) շոգիացում, 4) պարզեցում:

10.Ո՞ր դեպքում գործ ունենք թթվածին քիմիական տարրի հետ.
1) թթվածինն անգույն գազ է,
2) թթվածինն անհրաժեշտ է այրման համար, 3) ջրում թթվածնի զանգվածային բաժինը
89,9% է,
4) օդը, ըստ ծավալի, պարունակում է 21%
թթվածին:

11.Ֆիզիկական երեւույթների ժամանակ ի՞նչ են տեղի ունենում մոլեկուլների հետ: Դրանք. 1) պահպանվում են,
2) քայքայվում են,
3) կիսվում են,
4) միանում են իրար:
12.Ջրածինը պարզ նյութ է: Ինչո՞ւ.
1) այն պարունակում է տարբեր քիմիական տարրերի ատոմեր,
2)այն պարունակում է տարանուն լիցքով մասնիկներ,
3) այն պարունակում է միեւնույն քիմիական տարրի ատոմեր,
4) այն նորմալ պայմաններում գազ է:

5*Սովորի՛ր

5B41DE36-869D-4A95-A1C9-DDCAA0001CCD.jpeg

 

Դեկտեմբեր 9-13

1.Ի՞նչ սկզբունքով է կազմվում ցանկացած քիմիական տարրի նշանը: Բերե՛ք օրինակներ:

2.Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը: N քիմիական նշանը նշանակում է, որ դա ….
տարրն է (որակական բնութագիր), ընդ որում ……. … ատոմն է (քանակական բնութագիր):

3.Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները եւ քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:

4. Հետեւյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` երկաթ, օզոն, երկաթի (||)օքսիդ,սառույց,քացախաթթու,թթվածին,ֆոսֆոր:Գրիր նյութերի   քիմիական  բանաձևերը:

5.Գլուխկոտրուկ: Լրացրե’ք դատարկ վանդակները՝ նշված տարրերի անվանումների պակասող տառերով`
Si, He, Ba, Na
915EB4C9-B84F-4D52-BC3E-E9C0D3188870

Դեկտեմբեր 2-6

Բանավոր քննարկում

Քիմիական տարրերի նշանները

1.Տրված են հանքանյութերի եւ ապարների նմուշներ՝ գրանիտ, կվարց, ավազ, կավ, կերակրի աղ, փայլար, դաշտային սպաթ, կրաքար:

Առաջադրանք
Առանձնացրե՛ք եւ առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, իսկ երկրորդում՝ բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը բաժանե՛ք մետաղների եւ ոչմետաղների:

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:
Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ:

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են
մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Նախագիծ.

Նոյեմբերի 18-22

Տնային

1*Պատկերացրե՛ք, որ ձեր ձեռքին կախարդական փայտիկ է, եւ դուք փոխարկում եք ա) քարը` ավազի, բ) թթվածինը` օզոնի, գ) սառույցը` գոլորշու: Ո՞ր դեպքում եք
դուք քիմիական փոխարկում կատարել:
2* Հետեւյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` ջուր, օզոն, պղինձ, թթվածին, ազոտ:
3* Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. «Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով …………………… որոշակի տեսակ է»:
4*Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.
ա) ջուրը կազմված է ջրածնի եւ թթվածնի ատոմներից,
բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,
գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի եւ թթվածնի ատոմներից, դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,
ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի եւ ջրածնի ատոմներից:

1A73D9C1-6110-45D8-ABDE-8088D196F2939CECEF5B-F111-4736-95D3-A8DCF1E1F063

Դասարանական

1 դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe

               Պարզ  նյութեր     Բարդ  նյութեր

 

2.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է պղնձի օքսիդ եւ ջուր: Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Քիմիական տարրերի նշանները

Նոյեմբերի 4-8

  1   Պատրաստվել բանավոր քննարկման․                                                                                                                                                                      

 1. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ։
 2. Ո՞ր երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ։
 3.  Թվարկե՛քլքիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:   
 4. Ի՞նչ  բնագիտական գիտություններ գիտեք։
 5. Ի՞նչ է նյութը, ի՞նչ է մարմինը։
 6.  Ի՞նչ խմբերի  են նյութերը բաժանվում։
 7. Ի՞նչ է փորձը:
 8.  Թվարկե՛ք նյութի ֆիզիկական հատկություններ։
 9. Ի՞նչ գիտես նյութի քիմիական հատկությունների մասին։
 10. Ո՞ր նյութերն են կոչվում մաքուր։
 11. Ո՞ր նյութերն են կոչվում խառնուրդներ։

Խառնուրդների բաժանման ի՞նչ եղանակներ գիտեք։                                                                                                                                                                                                                                   Առաջադրանքներ     

          Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ.                                                                                                                            

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը գ) ջրի գոլորշիանալը
բ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը
3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
4. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) ջրի եռալը
բ) արծաթե զարդի սևանալը
գ) երկաթի ժանգոտվելը
դ) կաթի թթվելը
5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
6. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք
ձեզ հայտնի օրինակները:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է
նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:
2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք
լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե ֆիզիկական: