Նոյեմբերի 1-5: Լրացուցիչ աշխատանք

Նախագիծ՝ Գինու թթվեցում

Գործնական աշխատանք՝

Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2
1.Նյութի անվանումը
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

4. Հաշվել՝Mr

 5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ

8. Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Ջրածնային ցուցիչ

Վերցրե’ք 6 փորձանոթ: Երեք փորձանոթում լցրե’ք մեկական միլիլիտր ալկալու լուծույթ, իսկ մյուս երեքում` մեկական մլ ջուր: Ե’վ ալկալու լուծույթներին, եւ’ ջրին հերթականությամբ ավելացրե’ք 1-2 կաթիլ ֆենոլֆտալեին, մեթիլօրանժ եւ լակմուս: Դիտարկե’ք գույների փոփոխությունը: 

https://youtube.com/shorts/z-JbZ0y8HY8?feature=share

Մայիս 17-21

Նախագիծ

1 . Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
C2H6 և CO , SO2

2. 

Օքսիդացման աստիճանը միացությունում … պայմանական լիցքն է :

3.

Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) ջրածնի երկու եւ թթվածնի երկու ատոմ,
բ) ազոտի ու թթվածնի մեկական ատոմ:

Հաշվել դրանց հարաբերական մոլեկուլային զանգվաը:

4.

Հաշվել Fe2O3 ում երկաթի և թթվածնիբօքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2 բ) -2 +2 գ) +3 -2 դ) +2 0
5.

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետեւյալ միացությունների բանաձեւերում՝ AIPO4, CaCO3, CO2, AI2O3:

6.Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում. 1) +3
2) — 3 3) +2 4) +1

Մետաղների ակտիվություն

Նախագիծ

Մասնակիցներ՝  Միջին դպրոցի ութերորդ դասարանի սովորողներ

ժամանակահատվածը՝ մայիս

Նախագծի նպատակը՝

Գիտելիքների ,փորձեր կատարելու հմտությունների , կարողությունների ձեռք բերում:

Ընթացքը՝

Վերցնել 4 փորձանոթ դրանց մեջ լցել նոսր ծծմբական թթու կամ աղաթթու 10 մլ : Փորձանոթների մեջ համապատասխանաբար ավելացնել պղինձ, երկաթ, կապար եւ մագնեզիում(0,1 գրամ)։
Փորձի արդյունքում պետք է նկատենք ջրածնի անջատում։ Այն փորձանոթը, որտեղ ջրածինը ամենաարագն ու ամենաշատը կանջատվի այդ ետաղը համարվում է ակտիվ մետաղ։

Եզրակացություն.


Li K Ba Ca Na Mg AI Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg Au
Թթուներից ջրածին են դուրս մղում.


1.Արև Սուքիասյան

2. Էլեն Հովհաննիսյան

3 .Մկրտչյան Մանե

4. Խաչատրյան Արփինե

5. Տիգրան Գրիգորյան

Մայիս 3-7

Նախագիծ 1

նախագիծ 2

1 .
Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.
CH4 և NO2

2.

Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. մոլեկուլը նյութի այն ամենափոքր մասնիկն է, որը
պահպանում է տվյալ նյութի ……….. ……………. հատկությունները:

3.

Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
ա) Նատրիումի երկու եւ ծծմբի մեկ ատոմ,
բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ:

4.

Ջրում եւ ջրածնի պերօքսիդում թթվածնի օքսիդացման աստիճանը համապատասխանաբար հավասար է.
ա) -2 -2 բ) -2 +2 գ) -2 -1 դ) +2 0
5.

Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձեւը.
1)CrO

2) Cr2O3

3) CrO2

4) CrO3

5.Դասակարգել անօրգանական նյութերը.

   1.KCl,H2SO4,NaOH,SO2        2.H3PO4,Na2CO3,CO2,CaO        3.K2O,BaCO3,HF,NaCl    Mg(OH)2    4.HCl,HNO3,MgO ,H2SO4,NaNO3 , H2CO3

Ջրածնային ցուցիչ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատված— ՄայիսՄասնակիցններ-ութերորդ դասարանի սովորողներ
Նախագծի նպատակը՝Գիտելիքներ .Ջրածնային ցուցիչի վերաբերյալ
Անցկացման ընթացքը՝ Սովորողները  բաժանվում են խմբերի, համացանցից որոնում են տեղեկություն Ջրածնային ցուցիչի վերաբերյա:Ուսումնասիրում և հավաքագրում են տեղեկություն հայտանյութերի մասի, հրապարակում են բլոգներում:Հետո կիրականացվեն փորձեր ,որոնց օգնությամբ ավելի գործնական կդարձնեն իրենց գիտելիքները:
Ակնկալվող արդյունքներ— Սովորողները  ,կատարում են փորձեր,ուսումնասիրում են ջրածնային ցուցիչով պայմնավորված միջավայրերը՛թթվայի ,հիմնային ,չեզոք: Վերջում պատրաստում են ռադիոնյութ և վիդիոնյութ և հրապարակում իրենց բլոգներում:

Լաբորատոր փորձ
Հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը ալկալիների լուծույթներում (համոզվե’ք ինքներդ)
Սարքեր եւ ազդանյութեր.
 կալանփորձանոթներով,հիմքի լուծույթ NaOH ( կարող եք վերցնել նաեւ Ca(OH)2 կամ KOH),
 հայտանյութեր` ֆենոլֆտալեին, մեթիլօրանժ, լակմուս:

Հայտանյութերի գույնի փոփոխությունն ալկալու լուծույթում .
Նյութեր Ֆենոլֆտալեին Մեթիլօրանժ Լակմուս Եզրակացություններ H2O
NaOH
Վերցրե’ք 6 փորձանոթ: Երեք փորձանոթում լցրե’ք մեկական միլիլիտր ալկալու լուծույթ, իսկ մյուս երեքում` մեկական մլ ջուր: Ե’վ ալկալու լուծույթներին, եւ’ ջրին հերթականությամբ ավելացրե’ք 1-2 կաթիլ ֆենոլֆտալեին, մեթիլօրանժ եւ լակմուս: Դիտարկե’ք գույների փոփոխությունը:
Կարգի’ բերեք ձեր աշխատանքային տեղը եւ սարքերն ու ազդանյութերը հանձնե’ք լաբորանտին:

Էլեն Հովհաննիսյան

Արև Սուքիասյան

Թթվածնի ստացում

Մասնակիցներ՝  Միջին դպրոցի ութերորդ դասարանի սովորողներ

ժամանակահատվածը՝ ապրիլ

Նախագծի նպատակը՝

Թթվածնի ստացումը կալիումի պերմանգանատի ջերմային քայքայումից

Նախագծի ընթացքը.


Փորձանոթի 1/5 մասի մեջ լցնում ենք կալիումի պերմանգանատ, փակում խցանով,որի մեջ անց է կացված գազատար խողովակ:Հավաքում ենք թթվածինը երկու եղանակներով օդը դուրս մղելով:

KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2

Արդյունքներ .

https://youtu.be/y96OE_mG98w
Տիգրան Գրիգորյան

Մանե Առուստամյան


Ապրիլ 19-23

Նոր թեմա Թթվածին

Հարցեր, վարժություններ եւ խնդիրներ

1. Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) ո՞րն է թթվածին տարրի քիմիական նշանը,
բ) որքա՞ն են թթվածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլային զանգվածները,

գ) ո՞րն է թթվածին տարրի կարգաթիվը,

դ) դիրքը պարբերական համակարգում

2.

Գրե’ք թթվածնի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները եւ անվանե’ք արգասիքները.
ա) ոչ մետաղների հետ (ծծումբ, ածխածին, ֆոսֆոր եւ ազոտ),
բ) մետաղների հետ (լիթիում, մագնեզիում, կալցիում, երկաթ, ալյումին),

գ) բարդ նյութերի հետ (ծծմբի (IV) օքսիդ, ածխածնի (II) օքսիդ, ազոտի օքսիդ (II), մեթան):

Ջրածինը որպես վերականգնիչ

Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով::

Գործնական աշխատանք՝Ջրածինը որպես վերականգնիչ:Պղնձի վերականգնումը 
պղնձի օքսիդից ջրածնի միջոցով::Փորձ 4.Ջրածնի փոխազդեցությունը պղնձի(II)օքսիդի հետ (ջրածնի վերականգնող) հատկությունը   Փորձանոթի հատակին գդալիկի օգնությամբ մի քիչ պղնձի(II) օքսիդի  փոշի տեղադրեք և ամրացրեք ամրակալի թաթին թեք վիճակում,որպիսզի առաջացող ջուրը չլցվի  օքսիդի վրա: Նախորդ փորձում նկարագրված ձևով ստացեք ջրածին և.խողովակի միջոցով ջրածինը անցկացրեք պղնձի(II)օքսիդով լցված փորձանոթի մեջ փորձանոթը տաքացնելով սպիրտայրոցի միջոցով:Փորձանոթի պատերին առաջանում է փայլուն կարմրավուն թաղանթ` պղինձը, իսկ փորձանոթի վերին մասում հայտնվում են ջրի կաթիլներ: