Քիմիական կապ

Որ նյութերը են  պարզ O2,P,H2SO4,CO,NO,NH3,Fe,H2

2.Որ նութերն են բարդ H2SO4, CO, O2,H2,HNO3,H3PO4,CO2

3.Գրել քիմիական նշաններըթթվածին,ածխածին,երկաթ,ջրածին

4.Գրել աղերի օրինակներ նշել ամենատարածվածն

Ատոմների միջև առաջացող փոխձգողության առանձնահատկություններից կախված՝ զանազանում են քիմիական կապի հետևյալ հիմնական տեսակները՝ Продолжить чтение «Քիմիական կապ»

Քիմիական բանաձևի կազմում

1.Բարդ նյութում քիմիական տարրերի
զանգվածային հարաբերությունների հաշվումը:

2.Բարդ նյութում քիմիական տարրերի
զանգվածային բաժինների հաշվումը

3.Քիմիական բանաձևերի արտածումը,
եթե հայտնի են տվյալ նյութի բաղադրության
մեջ մտնող քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները

4. Քիմիական բանաձևերի արտածումը,
եթե հայտնի են տվյալ նյութի բաղադրության
մեջ մտնող քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները

Խնդիր 1
Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները.
ա) CO2
, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3,զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:
Խնդիր 2 Продолжить чтение «Քիմիական բանաձևի կազմում»

Անօրգանական թթուներ

Թթուները  բարդ նյութեր են, որոնց մոլեկուլները կազմված են մեկ կամ մի քանի ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:
Բոլոր թթուների ջրային լուծույթները թթու համ ունեն և դրանք օժտված են նույնանման հատկություններով՝ իրենց բաղադրիչ տարրի՝ ջրածնի շնորհիվ:

Продолжить чтение «Անօրգանական թթուներ»

Հիմքեր

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից: Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը:
Հիմքերն անվանվում են համապատասխան մետաղի անվանն ավելացնելով հիդրօքսիդ բառը:

Продолжить чтение «Հիմքեր»

Օքսիդներ

Մոլեկուլում  -2 օքսիդացման աստիճանով թթվածնի ատոմ պարունակող երկտարր այն միացությունները, որոնցում թթվածնի ատոմներն անմիջականորեն միացած են մեկ այլ տարրի ատոմների հետ, իսկ միմյանց հետ միացած չեն, անվանվում են օքսիդներ: Продолжить чтение «Օքսիդներ»