Քիմիայի ընտրությամբ գործունեության ծրագիր

Նախագծեր.

Կաթի և կաթնամթերքի որակի վերահսկողություն

Գինու թթվեցում

Ախտահանիչ լուծույթներ

Գինին և քիմիան

Պարարտանյութեր

Օգտակար թափոններ

Բնագիտությունը խոհանոցում

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ. 

Նպաստել սովորողների մոտ քիմիական գիտելիքերի զարգացմանը, խորացնել քիմիայի գործնական, կենսական ուղղվածությունը   և կանխելու  վերջին տարիներին սովորողների շրջանում բնագիտական առարկաների նկատմամբ հետաքրքրություն նվազեցումը:Ծանոթացնել քիմիական արտադրամասերի գործունեությանը,ուսոմնասիրել գինու արտադրության տեխնոլոգիական փուլերին,կաթի և կաթնամթերքի որակի վերահսկողություն,պարարտանյութեր:Պատկերացում կազմել պոլիմերների մասին,ծանոթանալ պլաստիկ շշերի վերամշակման պրոցեսներին: ժԺամանակների թելադրանքով սովորողները նաև կփորձեն լաբորատոր պայմաններում ստանալ ախտահանիչ լուծույթներ: Ինչպես նաև սովորողների հետ իրականացնել խառնուրդներից  մաքուր  նյութերի ստացումը  տարբեր  ֆիզիկականմեթոդներով՝բյուրեղացում,շոգիացում, ցենտրիֆուգում, թորում, ֆիլտրում, պարզեցում:Զարգացնել  սովորողների  մոտ հմտություններ  աշխատելու  գիտական և  տեղեկատվական  գրականության հետ՝  ամփոփելու,համակարգելու և ներկայացնելու մեդիամիջոցների(գործիքների, համակարգչային քիմիական ծրագրերի, կրթահամալիրիկայքի) գործածությամբ։  Զարգացնել սովորողների  լաբորատոր-գործնական փորձեր կատարելու ունակությունների  և փորձարարական հաշվարկային  խնդիրներ   լուծելու հիման  վրա:Կանխել նյութերի   անվտանգ օգտագործմանը  կենցաղում, գյուղատնտեսությունում և արտադրության մեջ, ինչպես նաև նախազգուշացնելու կամ կանխելու  այներևույթները, որոնք վնաս են հասցնում մարդկանց առողջությանը և շրջակամիջավայրին։ Սովորողներին գործնականում ծանոթացնել՝  ուսումնականճամփորդությունների  միջոցով,   քիմիայի հետ կապված մի շարքխնդիրների, ինչպես նաև մարդկությանըհուզող էկոլոգիական ևբնապահպանական հարցերի հետ։Մասնակցելու  կրթահամալիրում իրականացվող ուսումնական,ստեղծագործական, հետազոտական, հայրենագիտական, էկոլոգիական, հասարակական նախագծերին:

Քիմիական կապ

Որ նյութերը են  պարզ O2,P,H2SO4,CO,NO,NH3,Fe,H2

2.Որ նութերն են բարդ H2SO4, CO, O2,H2,HNO3,H3PO4,CO2

3.Գրել քիմիական նշաններըթթվածին,ածխածին,երկաթ,ջրածին

4.Գրել աղերի օրինակներ նշել ամենատարածվածն

Ատոմների միջև առաջացող փոխձգողության առանձնահատկություններից կախված՝ զանազանում են քիմիական կապի հետևյալ հիմնական տեսակները՝ Продолжить чтение «Քիմիական կապ»

Քիմիական բանաձևի կազմում

1.Բարդ նյութում քիմիական տարրերի
զանգվածային հարաբերությունների հաշվումը:

2.Բարդ նյութում քիմիական տարրերի
զանգվածային բաժինների հաշվումը

3.Քիմիական բանաձևերի արտածումը,
եթե հայտնի են տվյալ նյութի բաղադրության
մեջ մտնող քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները

4. Քիմիական բանաձևերի արտածումը,
եթե հայտնի են տվյալ նյութի բաղադրության
մեջ մտնող քիմիական տարրերի զանգվածային բաժինները

Խնդիր 1
Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները.
ա) CO2
, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3,զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:
Խնդիր 2 Продолжить чтение «Քիմիական բանաձևի կազմում»

Անօրգանական թթուներ

Թթուները  բարդ նյութեր են, որոնց մոլեկուլները կազմված են մեկ կամ մի քանի ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:
Բոլոր թթուների ջրային լուծույթները թթու համ ունեն և դրանք օժտված են նույնանման հատկություններով՝ իրենց բաղադրիչ տարրի՝ ջրածնի շնորհիվ:

Продолжить чтение «Անօրգանական թթուներ»

Հիմքեր

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից: Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը:
Հիմքերն անվանվում են համապատասխան մետաղի անվանն ավելացնելով հիդրօքսիդ բառը:

Продолжить чтение «Հիմքեր»

Օքսիդներ

Մոլեկուլում  -2 օքսիդացման աստիճանով թթվածնի ատոմ պարունակող երկտարր այն միացությունները, որոնցում թթվածնի ատոմներն անմիջականորեն միացած են մեկ այլ տարրի ատոմների հետ, իսկ միմյանց հետ միացած չեն, անվանվում են օքսիդներ: Продолжить чтение «Օքսիդներ»

ՊԱՐԱՏԱՆՅՈՒԹԵՐ

Весеннее-удобрение-огорода

Ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Մասնակիցները՝ Քիմիայի ընտրության խբմի  սովորողներ

Խնդիրները՝

  • Պարարտանյութերը(օրգանական) օգտագործել մեր ջերմոց-լաբորատրրիայի բույսերի նորմալ աճը ապահովելու նպատակով

Նպատակը՝

  • Տեղեկություն պարարտանյութերի մասին
  • Դրանց տեսակները
  • Քիմիական բաղադրությունը
  • Կիրառման եղանակները

Անուշ Մարգարյան

Սամվել Ավետիսյան

Ջուլիա Ստեփանյան

Նարեկ Մինասյան

Տիգրան Գրիգորյան

Կարեն Մարգարյան

Անահիտ Վերմիշյան

Սեդա Մարգարյան

Աշխատանքների ընթացքը կլուսաբանվի սովորողների բլոգներում ։